Προκήρυξη Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προκήρυξη Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας»

September 30, 2019 - 09:36
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, September 26, 2019
Ημ. Λήξης: 
Friday, November 29, 2019

 

Από τις 26/09/2019 έως τις 29/11/2019 και ώρα 14:00 η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας».

Εισαγωγή

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των Συνεργατικών Σχημάτων Καινοτομίας μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Είδη Ενίσχυσης

Τα είδη της ενίσχυσης της παρούσας Δράσης περιγράφονται ως εξής:

 1. Επιχορήγηση / Επιδότηση
 2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
 3. Ενίσχυση για έρευνα / καινοτομία / τεχνολογική ανάπτυξη

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 5.300.000 €

Αναλυτικά, ο παραπάνω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής:

Τομέας αγροδιατροφής:

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 640.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 640.000 €
 • Αττική: 160.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 64.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 96.000 €
 • ΣΥΝΟΛΟ: 1.600.000

Υπόλοιποι θεματικοί τομείς:

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 1.554.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 851.000 €
 • Αττική: 1.147.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 81.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 67.000 €
 • ΣΥΝΟΛΟ: 3.700.000 €

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (1ης και 2ης Πρόσκλησης) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 24.000.000 ευρώ.

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση.

πηγή: espa.gr