Πρόσκληση σε διαβούλευση για το πρόγραμμα HORIZON EUROPE

Time to read
less than
1 minute
Read so far

September 10, 2019 - 12:41
0 comments

Σε διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική Υλοποίησης (Implementation) 2021-2027 του Ορίζοντα Ευρώπη, του νέου προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαβούλευση αφορά θέματα διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, νομικών και οικονομικών κανονισμών του προγράμματος, οικονομικών ελέγχων, διαδικασιών reporting, dissemination & exploitation και συνεργιών.

Το ερωτηματολόγιο, καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό κείμενο (Orientation Document) είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής καλεί τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή καθώς έτσι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για σημαντικά θέματα και να επηρεάσουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, το σχεδιασμό του προγράμματος που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Σημειώνεται ότι παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο (Strategic Planning) 2021-2027 του Ορίζοντα Ευρώπη, η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019, και είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο.

 

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Πηγή:praxinetwork