Πρόγραμμα ημερίδων για το Interreg Greece - Bulgaria

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 22, 2019 - 09:39
0 comments
Στο πλαίσιο προδημοσίευσης της 5ης Πρόσκλησης «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”, που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019, η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, διοργανώνουν Ημερίδες ενημέρωσης για τους υποψήφιους Δικαιούχους.
 
Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των Ημερίδων έχουν ανακοινωθεί και είναι οι παρακάτω:
  • Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
  • Πέμπτη, 7η Φεβρουαρίου 2019, στο Blagoevgrad (Βουλγαρία)
  • Τετάρτη, 20η Φεβρουαρίου 2019, στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα)
  • Τετάρτη, 20η Μαρτίου, στο Haskovo (Βουλγαρία)

Οι εγγραφές για την 1η ημερίδα στη Θεσσαλονίκη έχουν ξεκινήσει και γίνονται στο: http://www.greece-bulgaria.eu/event/37_5th-Call:-Registration-for-the-1st-Info-Day-(1-2-2019)-is-now-open!-  

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για τις ημερίδες στο συνημμένο αρχείο.

Δείτε περισσότερα για την πρόσκληση εδώ

Πηγή: greece-bulgaria.eu