Προδημοσίευση οδηγού εφαρμογής του προγράμματος "ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

August 31, 2021 - 09:23
0 comments

Προδημοσιεύτηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο οδηγός εφαρμογής για το πρόγραμμα νέο Εξοικονομώ. Ο οδηγός τίθεται σε διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, στην οποία μπορεί κάποιος να συμμετέχει στέλνοντας  τα σχόλια του επί του κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο diavouleusi.[email protected].

Βασικά σημεία του "νέου Εξοικονομώ"

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Επιλέξιμες κατοικίες στα πλαίσια της δράσης είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα, ενώ δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία. 

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης με βάση τα οποία θα διαμορφωθεί η σειρά κατάταξης των αιτήσεων είναι τα παρακάτω:

 • Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*, 50%
 • Βαθμοημέρες, 7%
 • Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ, 5%
 • Παλαιότητα κατασκευής, 3%
 • Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας, 14%
 • ΑμεΑ**, 7%
 • Πολύτεκνοι***, 7%
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια, 7%

* Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας θα προκύπτει από τη διαφορά στην κατανάλωση βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου προς το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων.

** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος (σε περίπτωση οικ. εισοδήματος)

*** Αναγκαίο πρόσφατο (εντός εξαμήνου) Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στο κείμενο της προδημοσίευσης περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τον τρόπο υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας, τις επιδοτούμενες δαπάνες κ.α.

Διαβάστε αναλυτικά την προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής στα συνημμένα αρχεία. 

 

Πηγή: ypen.gov.gr