Προδημοσίευση Προσκλήσεων για τη δράση «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προδημοσίευση Προσκλήσεων για τη δράση «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»

0 comments

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2024 αναμένεται να προκηρυχθεί:  

Στόχος της δράσης “Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα”

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από τις εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα.

Νέα Πρόσκληση Διετούς Διάρκειας Δεσμεύσεων

Η νέα Πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 θα αφορά: 

α. Εφαρμογή Αγρανάπαυσης (ειδική δέσμευση Α) και Εφαρμογή Αμειψισποράς (ειδική δέσμευση Β) για συγκεκριμένες επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες ανά δέσμευση (περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο) 

β. Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες (ειδική δέσμευση Γ), για συγκεκριμένες επιλέξιμες δενδρώδεις καλλιέργειες (περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο) 

Η δράση θα έχει εφαρμογή σε 5 περιοχές:

1. Θεσσαλικό Πεδίο

2. Περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας 

3.Πεδιάδα Ανατολικά & Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας

4. Περιοχή του Νότιου Τμήματος του ποταμού Έβρου 

5. Περιοχή του Βόρειου Τμήματος του ποταμού Έβρου

Πιο αναλυτικά, για την περιοχή Ξάνθης-Ροδόπης, τα επιλέξιμα αγροτεμάχια θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές της πεδιάδας Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας και συγκεκριμένα των δήμων: Αβδήρων, Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας - Σαπών, Ξάνθης, Τοπείρου.

Δικαιούχοι της δράσης είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης στις προαναφερθείσες περιοχές. 

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στη Δράση γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των δεσμεύσεων και ανάλογα με την έκταση που εντάσσεται σε κάθε ειδική δέσμευση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικές δεσμεύσεις, τις επιλέξιμες ομάδες αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών, την επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων κ.α. στο συνημμένο αρχείο. 

Πρόσκληση Ετήσιας Παράτασης

Στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» θα δοθεί παράταση ενός έτους της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 ««Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2022, για όσους /όσες δικαιούχους το επιθυμούν και εφόσον προβούν σε υποβολή αίτησης στήριξης κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης που αναμένεται το πρώτο τετράμηνο του 2024. 

Δικαιούχοι της αίτησης για παράταση μπορούν να κριθούν όσοι/όσες (σωρευτικά):  

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με δικαίωμα παράτασης πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο επιλεξιμότητας:  

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες παράτασης μπορούν να αιτηθούν προς ένταξη είτε το σύνολο είτε κάποια εκ των αγροτεμαχίων του ενεργού Τεχνικού Δελτίου έτους εφαρμογής 2023 της 2ης και 3ης Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.