Παρουσίαση του "Ερευνώ - Δημιουργώ- Καινοτομώ" (Β' κύκλος) στην Ξάνθη

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 05/08/2019 - 09:02
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Tuesday, May 14, 2019

 

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) διοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β' κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρες 10:30 -14:30, στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Παράρτημα Ξάνθης του ΕΚ ΑΘΗΝΑ  στο Νοτιοανατολικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων. Στην εκδήλωση θα παρεβρεθεί ο υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ε. Γιαννακίδης. 

Πρόγραμμα 

10:30-11:00Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
11:00-11:30Εισαγωγική ομιλία - Ε. Γιαννακίδης, Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης
11:30-13:30

Παρουσίαση του Β' κύκλου της Ενιαίας Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" - Ε. Παυλακάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

Κατηγορίες δαπανών / Επιλεξιμότητα - Δ. Τσούπρου, στέλεχος Μονάδας Β' ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αξιολόγηση των προτάσεων και Παρουσίαση Υποβολής Πρότασης Β' κύκλου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων Στ. Πούλου, στέλεχος Μονάδας Α' ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

13:30- 14:30

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης ως κίνητρο για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας - Ι. Μυλωνά, Προϊσταμένη του τμήματος Καινοτομίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ

Ερωτήσεις - Συζήτηση 

 

Διαβάστε περισσότερα για τη δράση "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (Β' κύκλος)