Παράταση Υποβολών για την Ενίσχυση ΜΜΕ λόγω Covid-19

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 19, 2021 - 13:14
0 comments

Δημοσιεύτηκε η  3η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση: 

  • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) για τη δράση αυξάνεται από 45.000.000€ σε 65.000.000€.
  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της δράσης παρατείνεται έως τις 18-06-2021 (εκτός αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα), για να είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων από επιχειρήσεις των πρόσθετων ΚΑΔ που εντάσσονται με την παρούσα τροποποίηση αλλά και να δοθεί η δυνατότητα επανυποβολής προτάσεων που δεν θα αξιολογηθούν θετικά.
  • Αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
  • Προστίθενται επιπλέον πληττόμενοι ΚΑΔ όπως χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τυχερά παιχνίδια και συγκεκριμένοι ΚΑΔ στη μεταποίηση. 

Δείτε αναλυτικά τους ΚΑΔ και όλο το κείμενο της τροποποίησης στα συνημμένα αρχεία.