Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Ροδόπη & Ξάνθη)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 13, 2020 - 13:53
0 comments

Επιτυχία της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Έγκριση 11/11 των επιχειρηματικών σχεδίων που υπέβαλλε για λογαριασμό πελατών της

Ανακοινώθηκαν από την Αναπτυξιακή Ροδόπης οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης

Οι πίνακες αυτοί προέκυψαν μετά από:

  • τα αποτελέσματα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.
  • τη δυνατότητα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης μέχρι του ποσού των 3.762.320,00 € στις δράσεις 19.2.2. & 19.2.3., δυνάμει του υπ’ αριθ. 4745/19-9-2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 

Συνολικά υποβλήθηκαν 110 προτάσεις στα πλαίσια των 11 διαφορετικών υποδράσεων της 1ης πρόσκλησης, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 63, 26 αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν είναι εντάξιμες λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και 21 απορρίφθηκαν λόγω σφαλμάτων και ελλείψεων κατά την υποβολή τους.  

H εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης υπέβαλλε για λογαριασμό πελατών της 11 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1.408.535,67€ με ποσοστό επιτυχίας 100%, αφού εγκρίθηκαν ως εντάξιμα και τα 11 και οι επενδυτές τους δύνανται να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης.  

Στο προσεχές διάστημα οι εγκριθέντες δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αποτελούν προαπαιτούμενα για την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ένταξης και στη συνέχεια στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις που δεν εγκρίνονται λόγω έλλειψης προϋπολογισμού παραμένουν επιλαχούσες προς ένταξη.