Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

0 comments

Στις 17/05/2019 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νόμος 4611/2019, που αφορά μεταξύ άλλων και την ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο νομοσχέδιο επίσης περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου, οργανωτικές διατάξεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης,εργασιακές διατάξεις, οργανωτικές διατάξεις ΟΑΕΔ, διατάξεις κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Όσον αφορά το κομμάτι των 120 δόσεων, η ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αντίστοιχα η ρύθμιση προς την εφορία αποτελούν δύο διαφορετικές διαδικασίες υποβολής αίτησης. Πιο αναλυτικά:

Α. Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ποιοι εντάσσονται στη νέα ρύθμιση;
 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα (ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας). 
Ποιες οφειλές μου μπορώ να ρυθμίσω;
 • Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και την 31/12/2018.
 • Οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού του νόμου 4469/2017, χωρίς να επηρεαστεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης προς τους λοιπούς πιστωτές.

ΔΕΝ υπάγονται οφειλές για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη (3869/2010).

Είμαι μη μισθωτός, τι θα κερδίσω από τη νέα αυτή ρύθμιση;
 • Έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, τελών και τόκων λόγω εκπρόθεσμων καταβολών.
 • Ρύθμιση της οφειλής σας έως και 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ.

Όσον αφορά τις οφειλές προς τον Ο.Γ.Α., παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 100% σε προσαυξήσεις κάθε φύσεως, τέλη και τόκους λόγω εκπρόθεσμων καταβολών με ταυτόχρονη αποπληρωμή του υπολοίπου της οφειλής σε 120 δόσεις και ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ.

Με το παρόν νομοσχέδιο δύναται επίσης να ρυθμιστούν και οι οφειλές των εργοδοτών από την απασχόληση των εργαζομένων τους. 

Β. Ρύθμιση Οφειλών προς την Εφορία

Ποιοι εντάσσονται στην νέα ρύθμιση;
 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Ποιες οφειλές μου μπορώ να ρυθμίσω;
 • Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και την 31/12/2018.

Β1. Φυσικά Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα δύναται να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την εφορία σε έως και 120 δόσεις. Πιο συγκεκριμένα:

 • Για οφειλέτες με πραγματικό εισόδημα για το έτος 2017 μικρότερο των 10.000 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους τους σε 120 δόσεις.
 • Για οφειλέτες με εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2017, οι δόσεις θα υπολογίζονται με βάση έναν αλγόριθμο που θα πολλαπλασιάζει το εισόδημα του οφειλέτη με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή. Από το άθροισμα των γινομένων της παραπάνω διαδικασίας θα υπολογίζεται η ετήσια ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και βάση αυτής θα υπολογίζονται οι συνολικές παρεχόμενες δόσεις για την ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψην τους περιορισμούς της ελάχιστης μηνιαίας δόσης και του αριθμού των δόσεων.

Με τη νέα ρύθμιση, προβλέπεται κλιμακωτή απαλλαγή των προσαυξήσεων και των τόκων, ανάλογα με το ποσοστό απομείωσης των δόσεων. Με λίγα λόγια, σε όσο λιγότερες δόσεις επιλέξει ο οφειλέτης να αποπληρώσει την οφειλή του, τόσο μεγαλύτερο κούρεμα θα λάβει. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, χορηγείται στον οφειλέτη απαλλαγή των τόκων και των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100%.

Β2. Νομικά Πρόσωπα

Τα νομικά πρόσωπα δύναται να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την φορολογική διοίκηση  σε έως 24 ή 36 δόσεις ανάλογα με το αν πρόκεται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή όχι. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ανάλογα με την επιλογή του αριθμού των δόσεων θα υπάρχει αντίστοιχη απαλλαγή των προσαυξήσεων και των τόκων. Όσο λιγότερες οι δόσεις που θα επιλέγει το νομικό πρόσωπο - οφειλέτης τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος του από την διαγραφή των προσαυξήσεων και των τόκων. 
 • Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου του οφειλέτη που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες σε έως και 24 δόσεις και άλλες σε έως και 36 δόσεις, αυτές θα ρυθμίζονται διακριτά.
 • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται στα 30 ευρώ. 
 • Με την υπαγωγή του νομικού προσώπου στο πρόγραμμα ρύθμιση, δεν θα υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

Σε κάθε περίπτωση, είτε η ρύθμιση αφορά φυσικό είτε νομικό πρόσωπο θα πρέπει να τηρείται πιστά το πρόγραμμα αποπληρωμής. Σε περίπτωση μη καταβολής 2 συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων, η ρύθμιση χάνεται. 

Το νέο νομοσχέδιο των 120 δόσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ρύθμισης για τους οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι μείνανε εκτός του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν.4469/2017). Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα, εκτίμηση μας είναι, ότι το πιο αξιόπιστο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών προς όλους τους πιστωτές παραμένει ο εξωδικαστικός μηχανισμός. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και τον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και στο τηλέφωνο 2541083370.

Από τον Αλέξανδρο Τσολακίδη, Σύμβουλο Ανάπτυξης @ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης