Οικονομία

Σχέδια Βελτίωσης: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

January 28, 2020 - 16:47
0 comments

Την Τρίτη 28/01/2020 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 –2020.

Επιπλέον 46,6 εκ.€ δημόσια δαπάνη στην Περιφέρεια ΑΜΘ για τα Σχέδια Βελτίωσης

January 23, 2020 - 14:06
0 comments

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά η αξιοποίηση της δυνατότητας  υπερδέσμευσης για την κατανομή πόρων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 3 αγρότες (64%) που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο Μέτρο.

«Φρένο» στη βασική ενίσχυση έως το 2030

January 17, 2020 - 13:44
0 comments

Σύμφωνα με την ατζέντα του Γερμανικού Υπουργείου Γεωργίας θέτονται νέες πολιτικές γραμμές για την ολοκληρωτική εγκατάλειψη της Ενιαίας Ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση όλων των χρηµάτων στον Β’ Πυλώνα. 

ΑΝΟΜ 4399/2016: Νέα παράταση για τα δύο καθεστώτα του νόμου

January 10, 2020 - 21:47
0 comments

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχετική δημοσίευση στις 10/01/2020, ανακοινώνει μια νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου 2020.

Δείτε στα συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση.

Παράταση Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

December 27, 2019 - 09:01
0 comments

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2019, αποφασίζεται παράταση της χρονικής ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017) έως την 30η Απριλίου 2020

Στα πλαίσια του νόμου, κάθε επιχειρήση ή και ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 & 3, δύναται να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών τους προς το σύνολο των πιστωτών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Εθνικού Αποθέματος 2019

December 18, 2019 - 10:48
0 comments

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 16/12/2019 στην επίσημη ιστοσελίδα του, ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης  από το εθνικό απόθεμα έτους 2019, η αξία των οποίων ανέρχεται περίπου σε 23 εκ. €.

Δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2019 σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις είναι οι ενεργοί γεωργοί:

Έρευνα χαρτογράφησης της Βιομηχανίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027

December 13, 2019 - 09:02
0 comments

Η προσαρμογή της Περιφέρειας στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης είναι απαραίτητη για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η νέα προσέγγιση στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αλλά και του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Για το σκοπό αυτό, ο ΣΕΒ ζήτησε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ να χαρτογραφήσουν το οικοσύστημα της βιομηχανίας στην περιφέρεια.

Κ.Α.Π. 2021-2027: Κατώτατο Όριο Άμεσης Ενίσχυσης

December 10, 2019 - 08:53
0 comments

Ένα εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης που υπολογίζεται στα 26 ευρώ ανά στρέµµα για όλα τα κράτη-µέλη και µερική εξωτερική σύγκλιση περιλαµβάνει το τελικό κουτί διαπραγµατεύσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που συνέταξε η Φινλανδική προεδρία και θα παρουσιαστεί στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής 12-13 ∆εκεµβρίου. Ως επιλέξιµη έκταση που θα θεµελιώνει ελάχιστο εγγυηµένο ποσό θα θεωρείται εκείνη που έχει δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους το 2016.

120 δόσεις: Παράταση Προθεσμίας προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

December 09, 2019 - 12:17
0 comments

Πεντάμηνη παράταση δόθηκε στην ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή στις 7 Δεκεμβρίου 2019.

Nέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών ορίζεται η 30η Μαϊου 2020. 

Με την νέα αυτή παράταση δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες που είτε δεν μπήκαν στην ρύθμιση είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν οριστικοποίησαν την αίτηση τους, να υπαχθούν στα ευνοϊκά καθεστώτα του νόμου.

Pages