Οικονομία

Πρόσκληση για δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με πόρους του JEREMIE

October 02, 2020 - 13:21
0 comments

Ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF), Πρόσκληση για την δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels  co-investment fund) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τη χρηματοδότηση του Ταμείου θα αξιοποιηθούν επιστροφές πόρων  του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

ΟΑΕΔ: Νέο Πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας

October 01, 2020 - 15:21
0 comments

Πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να «τρέξει» άμεσα από τον ΟΑΕΔ , αφού υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους ενδιαφερόμενους.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, υπεγράφη τη Δευτέρα (28/09). 

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19: Ανακοίνωση Β' κύκλου

October 01, 2020 - 14:02
0 comments

Ανακοινώθηκε ο Β' κύκλος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισ ευρώ.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη European Green Deal ύψους 1 δις €

September 18, 2020 - 11:01
0 comments

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης.

ΟΑΕΔ: "Επιταγή Επανένταξης στην αγορά εργασίας" για 9200 δικαιούχους

September 16, 2020 - 13:59
0 comments
9.200 επιταγές μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας με επιχορήγηση 80% για επιχειρήσεις και κατώτατο μισθό 830 € για ανέργους

CCLD-LEADER Ροδόπης & Ξάνθης: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων

September 10, 2020 - 13:30
0 comments

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει:

ΑΝΟΜ 4399/16: Δύο Νέες Προκηρύξεις

September 02, 2020 - 10:18
0 comments

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. €, υπέγραψε  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις».

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας: Έγκριση του σχεδίου της ena & 24 ακόμη πράξεων

August 21, 2020 - 14:34
0 comments

Δημοσιεύθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση στη δράση εντάσσονται 25 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.061.408,61 ευρώ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1,14 δις € για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων

July 22, 2020 - 09:43
0 comments
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σε χρόνο ρεκόρ την τροποποίηση δεκατριών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και δύο εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Ελλάδα. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις καθίστανται διαθέσιμα 1,14 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
 

ΟΑΕΔ: Σε εξέλιξη 3 προγράμματα για 18000 ανέργους

July 21, 2020 - 14:59
0 comments

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις εργοδοτών για τρία προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη επιδότηση από 75% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Pages