Οικονομία

Υποστήριξη νέων ηλικίας 18-29 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης “Εγγύηση για την Νεολαία”

March 17, 2022 - 13:42
0 comments
Στήριξη σε κατ' ελάχιστον 12.000 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακή εμπειρίας ("on the job training") καθώς και προώθησης στην αυτοαπασχόληση.

Η στόχευση

ΟΑΕΔ: Άνοιξε το το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

March 11, 2022 - 10:38
0 comments
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ανέργων που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022 για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

Σκοπός

Ότι χρειάζεται να ξέρετε για τη Νέα Ψηφιακή Υπογραφή

March 01, 2022 - 11:13
0 comments

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής έχει αλλάξει και όλες οι ψηφιακές υπογραφές που έχουν εκδοθεί με την παλιά διαδικασία (με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 17/1) πρόκειται να ανακληθούν μέχρι τις 30/04.

Πιο συγκεκριμένα:

ΟΑΕΔ: 25.000 θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας…

February 22, 2022 - 10:29
0 comments

Ο ΟΑΕΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, οκτάμηνης διάρκειας, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 18/2/2022

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση σε cloud services ΟΑΕΔ-Microsoft

February 09, 2022 - 13:04
0 comments

Δελτίο τύπου εξέδωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου για την για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους, σύμφωνα με το οποίο: 

Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Επιχειρηματικότητα 360

February 03, 2022 - 13:55
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του καθεστώτος είναι επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων:

Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Μεγάλες Επενδύσεις

February 03, 2022 - 13:31
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του καθεστώτος είναι επενδυτικά σχέδια που ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών τους υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων 

ΟΑΕΔ: Ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις αιτήσεις απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω

February 03, 2022 - 12:49
0 comments
Η εξειδικευμένη σύμβουλος της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Βάλια Ρέστα, με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, μας ενημερώνει για τα σημεία «κλειδιά» της δράσης του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 

Αναπτυξιακός Νόμος Καθεστώς: Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

February 02, 2022 - 14:17
0 comments

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του καθεστώτος είναι επενδυτικά σχέδια που αφορούν τομείς:
 
α) πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,

Pages