Νέα

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

January 26, 2020 - 20:06
0 comments

Στόχοι / Προτεραιότητες

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»

Θεματικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α: «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων»

Επιπλέον 46,6 εκ.€ δημόσια δαπάνη στην Περιφέρεια ΑΜΘ για τα Σχέδια Βελτίωσης

January 23, 2020 - 14:06
0 comments

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά η αξιοποίηση της δυνατότητας  υπερδέσμευσης για την κατανομή πόρων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 3 αγρότες (64%) που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο Μέτρο.

«Φρένο» στη βασική ενίσχυση έως το 2030

January 17, 2020 - 13:44
0 comments

Σύμφωνα με την ατζέντα του Γερμανικού Υπουργείου Γεωργίας θέτονται νέες πολιτικές γραμμές για την ολοκληρωτική εγκατάλειψη της Ενιαίας Ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση όλων των χρηµάτων στον Β’ Πυλώνα. 

ΑΝΟΜ 4399/2016: Νέα παράταση για τα δύο καθεστώτα του νόμου

January 10, 2020 - 21:47
0 comments

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχετική δημοσίευση στις 10/01/2020, ανακοινώνει μια νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου 2020.

Δείτε στα συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση.

Παράταση Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

December 27, 2019 - 09:01
0 comments

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2019, αποφασίζεται παράταση της χρονικής ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017) έως την 30η Απριλίου 2020

Στα πλαίσια του νόμου, κάθε επιχειρήση ή και ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 & 3, δύναται να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών τους προς το σύνολο των πιστωτών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Εθνικού Αποθέματος 2019

December 18, 2019 - 10:48
0 comments

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 16/12/2019 στην επίσημη ιστοσελίδα του, ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης  από το εθνικό απόθεμα έτους 2019, η αξία των οποίων ανέρχεται περίπου σε 23 εκ. €.

Δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2019 σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις είναι οι ενεργοί γεωργοί:

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Επιχορήγησης Δράσεων στο έργο «ΠΑΡΑΓΩ»

December 13, 2019 - 10:48
0 comments

Περιγραφή Έργου

Η πρόσκληση αφορά στην επιχορήγηση φορέων που θα αναλάβουν δράσεις για την διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2912 της Ε.Ε.

Σκοποί Έργου

Σκοποί του έργου είναι:

Έρευνα χαρτογράφησης της Βιομηχανίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027

December 13, 2019 - 09:02
0 comments

Η προσαρμογή της Περιφέρειας στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης είναι απαραίτητη για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η νέα προσέγγιση στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αλλά και του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Για το σκοπό αυτό, ο ΣΕΒ ζήτησε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ να χαρτογραφήσουν το οικοσύστημα της βιομηχανίας στην περιφέρεια.

Pages