Νέα

ΕΠΑνΕΚ: Ενημέρωση Δικαιούχων

April 09, 2020 - 15:03
0 comments

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ ενημερώνει τους δικαιούχους των ενισχύσεων που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορονοϊού #COVID_19, και ειδικότερα την ενίσχυση των 800 € για πληττόμενους ΚΑΔ και την επιταγή κατάρτισης των 600 € για επιστήμονες, ότι θα εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 

ΠΑΑ 2014-2020: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1

April 01, 2020 - 12:38
0 comments

Στις 26/03/2020, το Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων αποφάσισε τη συμπλήρωση της 1264/158482/28-06-2019 απόφασης ένταξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ως προς την ένταξη 25 επιπλέον παραδεκτών πράξεων, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στον πίνακα Ι του παραρτήματος της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο

ΕΠΑνΕΚ: Επανεισαγωγή στη διαδικασία αξιολόγησης 751 επιχειρηματικών σχεδίων

March 31, 2020 - 11:32
0 comments

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ ενημερώνει ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους επενδυτές που απορρίφθηκαν εξαιτίας της αναγραφής προσδιοριστικών στοιχείων της επωνυμίας τους σε πεδία στο πληροφοριακό σύστημα όπου δεν αναφερόταν ρητά και με μονοσήμαντο τρόπο στις σχετικές προσκλήσεις, να επανεισαχθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι αποφάσεις αφορούν αποκλειστικά στις περιπτώσεις αυτές, ανεξαρτήτως αν προσέβαλαν ή όχι τις σχετικές απορριπτικές αποφάσεις, και εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική να συγχρηματοδοτηθούν.

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση / Τελικός Πίνακας Κατάταξης

March 30, 2020 - 11:32
0 comments

Στις 27 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκε με σχετική απόφαση, ο τελικός βαθμολογικός πίνακας κατάταξης με τα επιλέξιμα & μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια καθώς και με τους αντίστοιχους λόγους μη έγκρισης/απόρριψης, στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ.

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο του B’ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

March 27, 2020 - 11:49
0 comments

Στις 20 Μαρτίου 2020, δημοσιεύτηκε η απόφαση τροποποίησης του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων καθώς και της Παράτασης Υποβολής Δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι του Β΄κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

ΕΦΕΠΑΕ: Παροχή ρευστότητας στους δικαιούχους των Δράσεων

March 25, 2020 - 11:33
0 comments

Με σχετική του ανακοίνωση στις 24/03/2020, ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους δικαιούχους των Δράσεων ευθύνης του στο σύνολο της χώρας, ότι δύναται να καταβάλλει μέχρι το 80% της δημόσιας χρηματοδότησης, κατόπιν διοικητικού ελέγχου και πιστοποίησης.

Η ανωτέρη απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί λόγω το νέου κορονωϊού COVID-19 και έχει ως στόχο την παροχή ενισχυμένης ρευστότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ιού στην αγορά.

Αναστολή δεσμευτικών προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

March 25, 2020 - 11:03
0 comments

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ αποφάσισε την οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ

Σε λειτουργία η πύλη gov.gr

March 23, 2020 - 09:59
0 comments

Από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2020 βρίσκεται στο δοκιμαστική λειτουργία η νέα πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών gov.gr.

Σκοπός της νέας αυτής πύλης εισόδου είναι η εξυπηρέτηση των ελλήνων πολιτών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες.

Μέτρο 9: 2η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων

March 20, 2020 - 11:58
0 comments

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι η προθεσμία υποβολής αιτημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8487/23-12-2019 απόφαση, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 15/05/2020.

Pages