Νέα

Σε λειτουργία η πύλη gov.gr

March 23, 2020 - 09:59
0 comments

Από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2020 βρίσκεται στο δοκιμαστική λειτουργία η νέα πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών gov.gr.

Σκοπός της νέας αυτής πύλης εισόδου είναι η εξυπηρέτηση των ελλήνων πολιτών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες.

Μέτρο 9: 2η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων

March 20, 2020 - 11:58
0 comments

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι η προθεσμία υποβολής αιτημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8487/23-12-2019 απόφαση, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 15/05/2020.

Διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020

March 19, 2020 - 13:37
0 comments

Στις 16 Μαρτίου 2020, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ανάρτησε Εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) για το έτος 2020.

ΟΑΕΔ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων

March 01, 2020 - 20:35
0 comments

Σύμφωνα με τον Ο.Α.Ε.Δ. παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών», με έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ

February 21, 2020 - 08:52
0 comments

Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»

February 17, 2020 - 11:05
0 comments

 

Στόχοι - Προτεραιότητες της Δράσης

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» με κωδικό «1β.1.1» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) 2014 - 2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του:

Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» 

ΑΝΟΜ 4399/2016: Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας

February 06, 2020 - 09:18
0 comments

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ανακοινώνει σύμφωνα με σχετική της απόφαση στις 16/01/2020 υπ' αρ. Πρωτ.8144/91, την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., στο πλαίσιο του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα υπάγονται συνολικά δεκατρία (13) επενδυτικά σχέδια.

Σχέδια Βελτίωσης: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

January 28, 2020 - 16:47
0 comments

Την Τρίτη 28/01/2020 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 –2020.

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

January 27, 2020 - 10:03
0 comments

Στόχοι / Προτεραιότητες

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»

Θεματικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

Επενδυτική Προτεραιότητα 3δ: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας»

Ειδικός Στόχος 5-6: «Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ»

Pages