Νέα

ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης/πιστοποίησης σε συνεργασία με την Google Ελλάδας

March 22, 2021 - 15:09
0 comments

Νέα Πιστοποιητικά ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη Google Ελλάδας  σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας

oaed- google

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης φορέας αγωγός του eΜΤ Cluster

March 19, 2021 - 15:18
0 comments
Φορέας αρωγός του eMT Cluster, ενός υπό ανάπτυξη οικοσυστήματος τεχνολογιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή 18 φορέων-μελών, είναι η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης. 

To eΜT Cluster

Στόχος του eMT Cluster είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών, το οποίο θα επιταχύνει και ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, εισάγοντας τον όρο fast digital on boarding.

Παράταση Υποβολών για την Ενίσχυση ΜΜΕ λόγω Covid-19

March 19, 2021 - 13:14
0 comments

Δημοσιεύτηκε η  3η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση: 

Νέα παράταση της 2ης πρόσκλησης για Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας

March 12, 2021 - 09:55
0 comments

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Έργων στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

ΟΑΕΔ: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

March 08, 2021 - 12:17
0 comments
Από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ανέργων που θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο 6μηνο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος

"Ορίζοντας Ευρώπη": Τρεις πρώτες προκηρύξεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

March 08, 2021 - 11:29
0 comments
Ανακοινώθηκαν τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας αιχμής ύψους 1,9 δισ. ευρώ.

ΕΠΑνΕΚ: 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ψηφιακού πολιτισμού

March 08, 2021 - 10:06
0 comments
Σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός/Προθεσμία υποβολών προτάσεων στη δράση

ΕΑΤΕ: 60 εκατ. για την χρηματοδότηση νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων

March 05, 2021 - 09:51
0 comments
Τη λειτουργία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ πρώην ΤΑΝΕΟ) ενός ειδικού ταμείου αρχικού ύψους 60 εκ. ευρώ για την χρηματοδότη κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμέτοχων, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γ. Τσακίρης κατά την διάρκεια παρέμβασής του στο διαδικτυακό συνέδριο «Innovative Greeks» που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΒ και η Endeavor Greece.

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληττόμενων ΜΜΕ (Β' κύκλος)

March 03, 2021 - 15:00
0 comments

Στόχος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Δικαιούχοι /Προϋποθέσεις

Η δράση αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. 

Pages