Νέα

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής: Διαδικασία Χρηματοδότησης

June 18, 2019 - 09:26
Posted in:
0 comments

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που εκδόθηκε στις 12 Ιουνίου 2019, καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης των «Επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» για την περίοδο 2020-2023. 

Παράταση 5ης πρόσκλησης Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

June 14, 2019 - 10:18
0 comments

Στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 "Σχέδιο επιχορηγήσεων για την στήριξη των ΜΜΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέραν των τοπικών αγορών", ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση έως τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00. 

Μετά από αυτήν την προθεσμία, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις. 

Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020: 6η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

June 13, 2019 - 15:15
0 comments

Σκοπός / Στόχοι

Ο σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών συστημάτων υποστήριξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή των συνόρων των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας.  Ο στόχος πρόκειται να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία συστημάτων/δράσεων επιχειρηματικής υποστήριξης με ενέργειες που θα κάνουν από κοινού οι εν δυνάμει δικαιούχοι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε επιλέξιμες περιοχές δραστηριοποίησης. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να εστιάζουν στην απομάκρυνση φραγμών και δυσκολιών για τις ΜΜΕ. 

2.912 προτάσεις υποβλήθηκαν στο "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (B')

June 11, 2019 - 10:50
0 comments

Πριν από λίγες μέρες και μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε ολοκληρώθηκε με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 05/06/2019, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"  του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014 -2020.

Η διαδικασία αξιολόγησης των 2912 προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.742.142.053 € στα πλαίσια του Β' κύκλου της πρόσκλησης αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα

ΕΣΠΑ 14-20: Νέα δράση για Logistics & Εξαγωγικό Εμπόριο

June 10, 2019 - 09:20
0 comments

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης για τη δράση "Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΣΠΑ 14-20: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

June 07, 2019 - 09:28
0 comments

Στόχος

Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επίσης, αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

ΕΣΠΑ 14-20: Ενίσχυση επιχειρήσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

June 07, 2019 - 09:11
0 comments

Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου για υποβολές η νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Στόχος

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Εφορία: Παράταση προθεσμίας ρύθμισης 120 δόσεων

June 04, 2019 - 12:36
0 comments

Σύμφωνα με πηγές του Yπουργείου Οικονομικών, υπογράφηκε απόφαση  με την οποία παρατείνεται η προθεσμία της ρύθμισης των 120 δόσεων (νόμος 4611/2019) προς την Εφορία έως και Δευτέρα 30/09/2019, ενώ αναμένεται το σχετικό ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες. 

Στόχος του Υπουργείου με την νέα αυτή παράταση είναι η "ευθυγράμμιση" της ρύθμισης προς την Εφορία με αυτήν προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρέχοντας έτσι "ανάσα" σε χιλιάδες φορολογούμενους.  

Pages