Νέα

Απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

July 08, 2019 - 12:31
0 comments

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019, η απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, διευκρινίζεται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα εκατόν ενενήντα (190) παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό. 

Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

July 08, 2019 - 10:40
0 comments

Ανακοινώθηκε επίσημα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια του νέου καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα ορίζεται από την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Ζητείται Front-end Developer στην More than Themes

July 05, 2019 - 13:53
0 comments

Η εταιρεία web development studio More than Themes αναζητεί (1) άτομο για εργασία πλήρους απασχόλησης σε θέση Front-end Developer. Πιο συγκεκριμένα η αγγελία της εταιρείας αναφέρει:

"Αναπτυσσόμαστε και αναζητάμε συναδέλφους με ταλέντο, δημιουργικότητα και αγάπη για την τεχνολογία και το internet.

Δεν μας ενδιαφέρουν τα βιογραφικά. Μπορεί να κρατήσουν μακριά ένα μεγάλο ταλέντο. Ας επικεντρωθούμε στο πρόσωπο και στην αξία! 

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης

July 03, 2019 - 09:24
0 comments

Δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών και ηλικίας 30 έως 45 ετών ανίστοιχα, πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.

Ανακοινώθηκε παράταση στο πρόγραμμα CLLD / Leader Ροδόπης & Ξάνθης

June 27, 2019 - 11:08
0 comments

Έως 20/09/2019 και ώρα 15:00, η παράταση για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης, σύμφωνα με  πρόσφατη ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Ροδόπης. 

Παράταση υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

June 24, 2019 - 15:49
Posted in:
0 comments

Ανακοινώθηκε σήμερα η παράταση έως και 2 Ιουλίου 2019 για το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 .

Τα συμπεράσματα από την έρευνα της διαΝΕΟσις

June 23, 2019 - 20:41
0 comments

Μια σημαντική έρευνα πραγματοποιήθηκε από την διαΝΕΟσις στην Ιρλανδία σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρόλου που η Ιρλανδία είναι μια χώρα μικρή σε πληθυσμό η οποία ακολούθησε τον σκληρό δρόμο των μνημονίων όπως και η Ελλάδα, κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αποτελέσει ένα ισχυρό πυρήνα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι το ύψος αυτών των επενδύσεων για το έτος 2017, ανήλθε στα 59 δισεκατομμύρια ευρώ με τις αμερικάνικες εταιρείες τεχνολογίας να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών στην χώρα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τον κλάδο της μελλισοκομίας

June 23, 2019 - 20:09
0 comments

Σημαντική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη και την ανάπτυξη του μελισσοκομικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2022. Η στήριξη αυτή θα εφαρμοστεί στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που αρχίζουν την 1η Αυγούστου 2019 και θα ισχύουν έως 31 Ιουλίου 2022.

Ψηφιακό Άλμα: 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

June 19, 2019 - 09:43
0 comments

Αναρτήθηκε την Τρίτη 18/06/2019,  στην επίσημη ιστοσελίδα του «Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)», η 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στα πλαίσια της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα».

Σύφωνα με την σχετική Απόφαση, στη συγκεκριμένη Δράση εντάσσονται επιπλέον (60) εξήντα επιχειρηματικά σχέδια των Περιφερειών Μετάβασης, με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ύψους 5.074.490,47 ευρώ.

Νέοι Αγρότες: Απολογισμός από το Εθνικό Απόθεμα

June 18, 2019 - 14:05
Posted in:
0 comments

Με προτεραιότητα στους Νέους Γεωργούς χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής αξίας 18,2 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι το 2018 άγγιξαν τους 26.690, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου του 2019. 

Πιο συγκεκριμένα, το Δελτίο Τύπου αναφέρει:

Pages