Νέα

Γεωργικοί Σύμβουλοι: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

September 01, 2019 - 19:39
0 comments

Εγκρίθηκαν 3.434 αιτήσεις από τις 3.657 που υποβλήθηκαν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του Οργανισμού.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ, ενώ οι απορριφθέντες θα έχουν την δυνατότητα υποβολής ένστασης έως την Παρασκευή 13-09-2019.

Τρόποι Ρύθμισης Οφειλών

August 28, 2019 - 19:01
0 comments

Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, έχει επηρεάσει αρνητικά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Η ελληνική οικονομία έχει διέλθει από μία μακρά και έντονη περίοδο οικονονομικής ύφεσης με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αναζητούν αδιέξοδο τόσο μέσω της αναδιάρθρωσης των οφειλών τους όσο και μέσω της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων τους.

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

August 23, 2019 - 09:26
0 comments

Έως τις 09 Σεπτεμβρίου 2019 η υποβολή των αιτήσεων στη Δράση "Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων", σύμφωνα με την σχετική Προδημοσίευση που αναρτήθηκε στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ.

Στόχος της Δράσης

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016:Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

August 21, 2019 - 19:53
0 comments

 

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Δικαιούχοι

Ο.Α.Ε.Δ.: Νέο Πρόγραμμα Nεανικής Eπιχειρηματικότητας

August 19, 2019 - 15:54
0 comments

Νέο Πρόγραμμα Προώθησης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας αναμένεται από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. κα. Μαρία Καραμεσίνη.

Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

August 19, 2019 - 09:28
0 comments

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος) για το καθεστώς ενισχύσεων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

August 08, 2019 - 10:32
0 comments

 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

July 26, 2019 - 09:25
0 comments

 

Ανακοινώθηκε χθες ημέρα Πέμπτη 25/07/2019, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 4.2.1.

Η Δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Υπαγόμενες και οι οφειλές του 2018

July 19, 2019 - 13:44
0 comments

Από την Τετάρτη 17/07/2019 δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες, που έχουν ενταχθεί ή δύναται να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, να συμπεριλάβουν και τις οφειλές του 2018.

Διευκρινίζεται επίσης ότι  οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς πιστωτές του Δημοσίου (Εφορία και Ε.Φ.Κ.Α.), ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουν ένα μεγάλο ιδιώτη πιστωτή (π.χ τράπεζα), ο οποίος κατέχει το 85% του συνόλου το χρεών, χωρίς να χρειάζεται να πάνε σε διμερή διαπραγμάτευση.

Pages