Νέα

Παράταση καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»

October 09, 2019 - 08:47
0 comments

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» μέχρι και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η παραπάνω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντός των επόμενων ημερών.

Παράταση της ρύθμισης οφειλών σε έως και 120 δόσεις

October 01, 2019 - 08:40
0 comments

Παράταση έως τη Δευτέρα 07/10/2019 δίνει το Υπουργείο σε όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα, να διευθετήσουν τα χρέη τους προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά τους ταμεία. 

Σύμφωνα με πηγές του αρμόδιου Υπουργείου, η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί την τελευταία ευνοϊκή ρύθμιση για χιλιάδες οφειλέτες που παρέχει το κράτος.

Προκήρυξη Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας»

September 30, 2019 - 09:36
0 comments

 

Από τις 26/09/2019 έως τις 29/11/2019 και ώρα 14:00 η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας».

Προστασία Κύριας Κατοικίας ν.4605/2019

September 18, 2019 - 12:52
0 comments

Νέο καθεστώς προστασίας της κύριας κατοικίας βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τον ν.4605/2019.

Ο νέος νόμος αφορά πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

Προδημοσίευση Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων»

September 10, 2019 - 13:26
0 comments

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2019 η Προδημοσίευση του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων»

Η ανωτέρω Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πρόσκληση σε διαβούλευση για το πρόγραμμα HORIZON EUROPE

September 10, 2019 - 12:41
0 comments

Σε διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική Υλοποίησης (Implementation) 2021-2027 του Ορίζοντα Ευρώπη, του νέου προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαβούλευση αφορά θέματα διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, νομικών και οικονομικών κανονισμών του προγράμματος, οικονομικών ελέγχων, διαδικασιών reporting, dissemination & exploitation και συνεργιών.

Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

September 09, 2019 - 16:15
0 comments

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τίθεται σε ισχύ το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Παράταση καθεστώτος «Γενικής Επιχειρηματικότητας»

September 03, 2019 - 12:03
0 comments

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα παρατείνεται έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος Κύκλος)  του Αναπτυξιακού Νόμου (ν.4399/16).

 

Διαβάστε την σχετική Ανακοίνωση.

Pages