Νέα

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Επιχορήγησης Δράσεων στο έργο «ΠΑΡΑΓΩ»

December 13, 2019 - 10:48
0 comments

Περιγραφή Έργου

Η πρόσκληση αφορά στην επιχορήγηση φορέων που θα αναλάβουν δράσεις για την διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2912 της Ε.Ε.

Σκοποί Έργου

Σκοποί του έργου είναι:

Έρευνα χαρτογράφησης της Βιομηχανίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027

December 13, 2019 - 09:02
0 comments

Η προσαρμογή της Περιφέρειας στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης είναι απαραίτητη για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η νέα προσέγγιση στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αλλά και του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Για το σκοπό αυτό, ο ΣΕΒ ζήτησε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ να χαρτογραφήσουν το οικοσύστημα της βιομηχανίας στην περιφέρεια.

Κ.Α.Π. 2021-2027: Κατώτατο Όριο Άμεσης Ενίσχυσης

December 10, 2019 - 08:53
0 comments

Ένα εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης που υπολογίζεται στα 26 ευρώ ανά στρέµµα για όλα τα κράτη-µέλη και µερική εξωτερική σύγκλιση περιλαµβάνει το τελικό κουτί διαπραγµατεύσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που συνέταξε η Φινλανδική προεδρία και θα παρουσιαστεί στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής 12-13 ∆εκεµβρίου. Ως επιλέξιµη έκταση που θα θεµελιώνει ελάχιστο εγγυηµένο ποσό θα θεωρείται εκείνη που έχει δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους το 2016.

120 δόσεις: Παράταση Προθεσμίας προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

December 09, 2019 - 12:17
0 comments

Πεντάμηνη παράταση δόθηκε στην ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή στις 7 Δεκεμβρίου 2019.

Nέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών ορίζεται η 30η Μαϊου 2020. 

Με την νέα αυτή παράταση δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες που είτε δεν μπήκαν στην ρύθμιση είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν οριστικοποίησαν την αίτηση τους, να υπαχθούν στα ευνοϊκά καθεστώτα του νόμου.

Προστασία Κύριας Κατοικίας ν.4605/2019: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

December 09, 2019 - 11:40
0 comments

Σύμφωνα με σχετική διάταξη του Υποργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στην βουλή την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019, παρατείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας του ν.4605/2019. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια του νόμου αυτού ορίζεται η 30η Απριλίου 2020.

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027

December 06, 2019 - 10:29
0 comments

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει δρομολογήσει μία σειρά ενεργειών προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς και συντελεστές του πρωτογενή τομέα αφενός να ενημερωθούν για τα πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν στις ενισχύσεις των αγροτών, τις τομεακές παρεμβάσεις για τα γεωργικά προϊόντα και συνολικότερα τις επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση καθεστώτων

December 02, 2019 - 10:04
0 comments

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, αποφάσισε την παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία (3) καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε παράταση μέχρι: 

Η speakt στο WebSummit στη Λισαβόνα

November 07, 2019 - 16:06
0 comments

Μεγάλη επιτυχία για την συμμετοχή της Speakt, ελληνικής εμπνεύσεως εταιρεία με τους Ξανθιώτες Founder Σιτσάνη Νίκο και τον Σύμβουλο επιχειρήσεων Σταύρο Αμοιρά που επιλέχθηκε σαν ALPHA Startup Exhibition στο μεγαλύτερο τεχνολογικό συνέδριο του κόσμου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λισσαβόνα της Πορτογαλίας.

Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων

October 31, 2019 - 15:51
0 comments

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο σημαντικά αναπτυξιακά προγράμματα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων που υλοποίούνται από το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας και θα παραμείνουν διαθέσιμα έως εξαντλήσεως των προϋπολογισμών που έχουν τεθεί έκαστος. Αναλυτικότερα:

Α. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Τι σας προσφέρει;

Pages