Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 24, 2022 - 10:45
0 comments

Πέρασε από την αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» . Η συζήτηση του νομοσχεδίου στη επιτροπή ξεκίνησε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου και πλέον αναμένεται η ψήφιση του και από την ολομέλεια της Βουλής, στο προσεχές διάστημα.

Στόχος του νομοσχεδίου, είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Αναπτυξιακού νόμου είναι:

1. Οι ενισχύσεις μπορούν να φτάσουν έως το 70% του προϋπολογισμού της επένδυσης, και πιο συγκεκριμένα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά κυμαίνονται από 30% έως 50%, για τις μεσαίες από 40% έως 60%, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 50% έως 70%.

2. Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

3. Πρόκειται να θεσπιστούν 13 νέα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, όπου το καθένα από αυτά θα περιλαμβάνει τους δικούς του πόρους.

4. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων αφορούν: κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρο, μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπό εξοπλισμό, άϋλα στοιχεία ενεργητικού, μισθολογικό κόστος. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς αυτές, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν και κατηγορίες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (π.χ. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜμΕ κ.α.).

Αναλυτικά τα 13 νέα καθεστώτα:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο επιχειρείν

4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία

7. Μεταποίηση – εφοδιαστική

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης διαθέτει πολυετή εμπειρία και μετρά 64 επιτυχημένες υποβολές επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια προηγούμενων προσκλήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου. Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν στη σχεδίαση της μελέτης ένταξης σας, με επαγγελματισμό και συνέπεια, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες σας.

Eκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για υποβολή επενδυτικού σχεδίου προς ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]