Νέοι Αγρότες 2021: Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

May 24, 2021 - 11:49
0 comments

Δημοσιεύτηκε με μερικές αλλαγές μετά τη σχετική διαβούλευση ο τελικός πίνακας βαθμολόγησης των υποψηφίων νέων αγροτών στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών".

Κριτήρια Βαθμολογίας

 • Βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (κατοχή πτυχίου -τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης)
 • Συμμετοχή σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών
 • Ετήσιο εισόδημα (πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα)
 • Ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων
 • Χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (για ορεινές και νησιωτικές περιοχές)
 • Χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με λίγο πληθυσμό)

Για την τρέχουσα-υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης

 • Ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)
 • Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης  (ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα)
 • Συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020 (αιγοπροβατοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργεια οπωροκηπευτικών,παραγωγή ζωοτροφών ή/και καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή)
 • Συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών (τιμές και βαθμολογία ορίζονται από την εκάστοτε Περιφέρεια ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας)

Για τη μελλοντική κατάσταση (μετά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου μεσω της δράσης) αξιολογούνται:

 • Η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων (βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης)
 • Η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020 (αιγοπροβατοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργεια οπωροκηπευτικών,παραγωγή ζωοτροφών ή/και καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή)
 • Η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών (τιμές και βαθμολογία ορίζονται από την εκάστοτε Περιφέρεια ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας)

Αλλαγές στον Τελικό Πίνακα της 3ης πρόσκλησης

 • Ο υποψήφιος του προγράμματος θα μπορεί να λάβει από 5 έως 10 επιπλέον βαθμούς εφόσον προβεί σε υλοποίηση επενδύσεων από 10-17.500 ευρώ αντίστοιχα, ενώ αναλογική θα είναι η βαθμολόγηση για τις ενδιάμεσες τιμές.
 • Η ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος ανέρχεται στους 40 βαθμούς για τις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και στους 45 βαθμούς για την υπόλοιπη χώρα.
 • Σε 5%, αντί για 6% που ήταν στον πίνακα της δημόσιας διαβούλευσης του Μέτρου, ανέρχονται οι πόντοι για ατομικό εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια και τη βαθμολογία τους στο συνημμένο αρχείο.