Νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 30, 2024 - 13:41
0 comments

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για εργασία πλήρους απασχόλησης στα γραφεία της στην Ξάνθη.

Η παρούσα αγγελία αφορά την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Στέλεχος Τμήματος Marketing | Κωδικός θέσης MD0124

Περιγραφή Θέσης

 • Επιμέλεια υλοποίησης όλων των ενεργειών Marketing της εταιρείας.
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρείας για τα θέματα που άπτονται του προγραμματισμού και της υλοποίησης των ενεργειών Marketing.
 • Συνεργασία με τους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας για τα θέματα του τμήματος Marketing και συντονισμός των εργασιών που αναλαμβάνουν για την εταιρεία.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις επικοινωνίας Marketing.
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του εταιρικού site και των λογαριασμών της εταιρείας στα social networks.
 • Εκπόνηση παρουσιάσεων της εταιρείας και απολογιστικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες Marketing.
 • Διαχείριση και επικαιροποίηση όλων των αρχείων πληροφόρησης και υλικού του τμήματος Marketing.  
Προφίλ υποψηφίου
 • Απόφοιτη/ος ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Επιθυμητές κατευθύνσεις Marketing , Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας-Διαφήμισης.
 • 3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα Marketing ή τμήμα εξυπηρέτησης πελατών σε διαφημιστική εταιρεία.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office και άνεση με το ψηφιακό περιβάλλον και τη χρήση των social networks.
 • Η γνώση χειρισμού συστήματος ERP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια και ευελιξία.
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, δημιουργικότητα και διάθεση για μάθηση.
 • Αυτονομία μετακίνησης από και προς τον χώρο εργασίας, στα περίχωρα της πόλης της Ξάνθης.
 • Δυνατότητα ταξιδιών για συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις Marketing στην Ελλάδα.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο email τον κωδικό θέσης (ΜD0124), μέχρι τις 15/02/2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Σύμβουλος | Κωδικός θέσης ΣΥΜ0124

Απαραίτητα προσόντα
 • Απόφοιτος/η σχολών Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτώς και προφορικώς.
 • Άριστη γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office και γενικές γνώσεις πληροφορικής.
Επιθυμητά προσόντα
 • Εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες.
 • Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια.
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Η γνώση χειρισμού συστήματος ERP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Αυτονομία μετακίνησης από και προς τον χώρο εργασίας, στα περίχωρα της πόλης της Ξάνθης.
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο email τον κωδικό θέσης (ΣΥΜ0124), μέχρι τις 29/02/2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Παροχές

 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε μια υγιή και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία με ευκαιρίες για μόνιμη απασχόληση.
 • Εργασία στα πλαίσια ομάδας στελεχών υψηλής τεχνικής κατάρτισης και σημαντικής εμπειρίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.
 • Μετά την συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κάθε θέσης για να οριστεί συνέντευξη.
 
Η διαχείριση των αιτήσεων γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.