Μόνο το 15% των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 24, 2021 - 12:39
0 comments
Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από την Παρουσίαση της Ετήσιας έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 «Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσεις». Η έκθεση διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν ενσωματώσει στη δραστηριότητά τους ακόμα ψηφιακά συστήματα χαμηλής τεχνολογικής έντασης.
 
Πιο συγκεκριμένα, από το δείγμα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψε ότι μόνο το 14,8% μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων διαθέτουν κάποιο σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων ή συμμετέχουν σε κάποια σχετική πλατφόρμα (Skroutz, Best Price, κτλ.).
 
Σε μια εποχή όπου η ηλεκτρονική πώληση κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, στην χώρα μας φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τους ίδιους ρυθμούς. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι η πανδημική κρίση (με το κλείσιμο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων) δεν έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς μόλις το 11% των επιχειρήσεων απάντησαν ότι έχουν ενσωματώσει συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων ή/και διαδικασίες ψηφιακού μάρκετινγκ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συντριπτική πλειονότητα (89%) των επιχειρήσεων την είχε αναπτύξει πριν την περίοδο της πανδημίας.
 
Το υψηλότερο ποσοστό ενσωμάτωσης συστημάτων ηλεκτρονικών πωλήσεων ή συμμετοχής σε διαδικτυακή πλατφόρμα, παρατηρήθηκε στον τομέα του εμπορίου με 26,2% έναντι περίπου 11% στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Επιπλέον παράμετροι που επηρεάζουν την ενσωμάτωση φαίνεται πως σχετίζονται με την ηλικία του επιχειρηματία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και με την ηλικία της επιχείρησης και το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών.
 
Ειδικότερα, το 22,8% και 18,2% των επιχειρηματιών που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 18- 34 και 35-49 αντίστοιχα, έχει ενσωματώσει σχετικά συστήματα στην επιχείρηση, έναντι μόλις του 10,3% των επιχειρηματιών που είναι από 50 ετών και άνω.
 
Επιπρόσθετα, το 19,1% και το 18,8% των επιχειρήσεων με ηλικία έως 5 έτη και 5-10 έτη αντίστοιχα έχουν ενσωματώσει σχετικά συστήματα, έναντι του 12,2% και του 13% των επιχειρήσεων με ηλικία 10-15 έτη και πάνω από 15 έτη αντίστοιχα. Χαμηλό ποσοστό ενσωμάτωσης τέτοιων τεχνολογιών παρουσιάζουν, επίσης, οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10,4%), όπως και οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 € (11%).
 
Τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα στο ερώτημα εάν η επιχείρηση έχει υιοθετήσει εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το 50,1% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει υιοθετήσει εργαλεία ψηφιακού marketing στην δραστηριότητα του. Υψηλότερο ποσοστό υιοθέτησης εργαλείων ψηφιακού Marketing παρατηρείται στις εμπορικές επιχειρήσεις και στις μεταποιητικές - βιοτεχνικές με 59,7% και 58,6% αντίστοιχα να απαντούν θετικά, έναντι του 46% στον τομέα των υπηρεσιών.
 
Ως εκ τούτου, η ισχυρή πρόκληση της προσαρμογής που διαμορφώνεται στο ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον για το μεγαλύτερο μέρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων παραμένει.
 
Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης μέσω της συσσωρευμένης εμπειρίας και της άριστης τεχνογνωσίας που διαθέτει, δημιούργησε την #enadigital, μια νέα δέσμη υπηρεσιών web development, για την σχεδίαση, ανάπτυξη και προώθηση ιστοσελίδων και καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops). Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πλήθος έργων που αφορούν συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων ενώ παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης τους με το διαχειριστικό Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP) με στόχο μια ολιστική προσέγγιση των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους.
 
Αν επιθυμείτε να διαπιστώσετε πως μπορεί να ωφεληθεί και η δική σας επιχείρηση μέσω των υπηρεσιών μας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 25410-83370 ή μέσω email στο [email protected]