Χρηματοδοτήσεις

Latest

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληττόμενων ΜΜΕ (Β' κύκλος)

Στόχος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Read More

Pages