Χρηματοδοτήσεις

Latest

Leader Αλιείας: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Νέστου, Παγγαίου, Θάσου)

Στόχος

Η βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των Δήμων Νέστου, Θάσου και Παγγαίου. 

Read More

Leader Αλιείας: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Καβάλα)

Στόχος

Η βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Δήμου Καβάλας. 

Read More

ΕΠΑΛΘ 14-20: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Επιδοτούμενες επενδύσεις

Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:

Read More

Pages