Χρηματοδοτήσεις

Latest

ΕΠΑΝΕΚ 14-20: "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων..."

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού.

Στόχος

Read More

ΠΑΑ 2014-2020: "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" (Δέσμευση Γ: 3η πρόσκληση)

Στόχος

Στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Read More

ΠΑΑ 2014-2020: "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" (Δεσμεύσεις Α & Β: 2η πρόσκληση)

Στόχος

Στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Read More

ΠΑΑ 2014 - 2020: "Βιολογική Γεωργία (Μέτρο 11)"

Στόχος

Το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Read More

ΠΑΑ-14-20: Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Στόχος του προγράμματος

Read More

Leader Αλιείας: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Ξάνθη, Ροδόπη)

Δικαιούχοι                                                                                  

Read More

Leader Αλιείας: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Νέστου, Παγγαίου, Θάσου)

Στόχος

Η βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των Δήμων Νέστου, Θάσου και Παγγαίου. 

Read More

Pages