Χρηματοδοτήσεις

Latest

Δ.ΥΠ.Α: Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

 
Δημοσιεύτηκε χθες 16/10/2023 η νέα δράση με τίτλο: «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».
 
Read More

CLLD/LEADER – Ιδιωτών: Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας (Β' Πρόσκληση)

Εκδόθηκε η νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την Υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ (LEADER/CLLD) – Πράξεις Ιδιωτικ

Read More

Ταμείο Ανάκαμψης: 2η Πρόσκληση Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Δικαιούχοι

  • Συλλογικά Σχήματα, (Α.Σ., Α.Ε.Σ., Ομ.Π., Ορ.Π.)
  • Κοιν.Σε.Π. και εταιρείες του εμπορικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες
Read More

Pages