Χρηματοδοτήσεις

E.g., 30/07/2021
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΠΑΑ 2014-2020: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος" ΠΑΑ 2014-2020 30/09/2021 PDF icon ena_Δράση-4.1.2-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ: ΑΞΟΝΑΣ Α- Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα ΕΣΠΑ 2014-2020 30/09/2021 PDF icon ena-Αξονας Α-Μεταφορά Τεχνολογίας-call.pdf
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην ΑΜΘ Άλλη 30/09/2021 PDF icon ena-Μη_επιστρεπτέα_επιχορήγηση_ΑΜΘ-call.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό_ Μη_ Επιστρεπτέα_ Επιχορήγηση_ΑΜΘ.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" ΕΣΠΑ 2014-2020 29/09/2021 PDF icon ena-Επανεκκίνιση_Τουρισμού-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Ε-λιανικό (β' κύκλος)" ΕΣΠΑ 2014-2020 29/09/2021 PDF icon ena-e-λιανικό_β_κύκλος-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ 14-20: Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων ΕΣΠΑ 2014-2020 10/09/2021 PDF icon ena-Επιχορήγηση_Γυμναστηρίων_Παιδότοπων-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών" ΕΣΠΑ 2014-2020 30/07/2021 PDF icon ena-Κεφάλαιο_Κίνησης_Εστίαση-call.pdf
ΕΠΑνΕΚ: "Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας-Συνεργατικοί Σχηματισμοί-Δικτυώσεις" ΕΣΠΑ 2014-2020 30/07/2021 PDF icon ena-Αλυσίδες_Αξίας-call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" Αναπτυξιακός Νόμος 30/07/2021 PDF icon ena-ΑΝΟΜ_Επιχειρηματικότητα_Μικρών_Επιχειρήσεων-5η_call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 7η Προκήρυξη καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 30/07/2021 PDF icon ena-ΑΝΟΜ_Γενική_Επιχειρηματικότητα_7η-call.pdf

Pages