Η Συμβολή της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης στην Ανάπτυξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 14, 2023 - 11:02
0 comments
Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, υπερήφανος Ανάδοχος του έργου “Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”, παρουσίασε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, στην ημερίδα που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ξάνθη, τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 3,5 μήνες.
 
Η πρόταση του Στρατηγικού Σχεδιασμού που ανέπτυξε η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης αποτελεί ένα λεπτομερή σχέδιο με στόχο τη στρατηγική ανάπτυξη όλων των τομέων δράσης του Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει αναλυτικούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθορισμό των αναγκαίων δράσεων και μέσων για την υλοποίησή τους, καθώς και ένα σύστημα ελέγχου απόδοσης και αξιολόγησης.
 
Στην ημερίδα συμμετείχαν επίτιμα μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα οποία προωθούν από κοινού την ανάπτυξη του μοναδικού Πανεπιστημίου της περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
Την ημερίδα άνοιξε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Φώτιος Μάρης, ο οποίος μετέδωσε την αισιοδοξία του για την ανάπτυξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 
Φώτιος Μάρης: "Σχεδιάζουμε τα επόμενα 5 χρόνια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης."
Ο Στέλιος Κοτόπουλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ερευνητικών Προγραμμάτων της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, μέσα από την παρουσίαση του αναφέρθηκε στην συνεισφορά που θα έχει η πρόταση στρατηγικού σχεδίου στην αύξηση της αποδοτικότητας, στην αξιοποίηση των υπαρχουσών πόρων και στην αύξηση δυνατοτήτων όλων των τομέων δράσης του Πανεπιστημίου.
 
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Σταύρο Αμοιρά, συνιδρυτή - Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ο οποίος παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση του πανεπιστημίου μέσω εργαλείων όπως η PEST και η SWOT Analysis.
 
Τέλος, ο Δημήτρης Μπαρδακίδης, συνιδρυτής - Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, παρουσίασε τη μελέτη βιωσιμότητας του πανεπιστημίου και τους στρατηγικούς πυλώνες που θα καθοδηγήσουν τη μελλοντική του ανάπτυξη.
 
Δημήτρης Μπαρδακίδης: "Είναι τιμή και προνόμιο να συμμετέχουμε με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εξειδίκευση μας στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης."
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.
 
Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την αφοσίωση της στην επιχειρηματική, οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ιδιώτες, φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.