Έρχεται η επιχορήγηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 13, 2022 - 12:34
0 comments

Πιο κοντά στην έναρξη της διαδικασίας επιχορήγησης της αντικατάστασης των παλαιών,  ενεργοβόρων οικιακών μας συσκευών βρισκόμαστε από σήμερα, καθώς ξεκινά η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση της δράσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τομέας Ενέργειας). Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα διαρκέσει έως τις 19/12/2022. 

Θα ακολουθήσει η προκήρυξη της δράσης προς τους τελικούς δικαιούχους - καταναλωτές με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ποσό επιχορήγησης, αριθμός συσκευών που μπορούν να αντικατασταθούν ανά ωφελούμενο, προδιαγραφές των νέων και προς αντικατάσταση συσκευών). 

Στόχος της δράσης είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους και ώρες αιχμής, η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(CO2) ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας και η προώθηση της ανακύκλωσης των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών. 

Τελικοί ωφελούμενοι από την επιχορήγηση είναι όλοι οι καταναλωτές που έχουν, σε κατοικία τους και όχι σε επαγγελματικό χώρο, παλαιά συσκευή κλιματισμού ή/και ψυγείο / καταψύκτη εν λειτουργία, την οποία θέλουν να αντικαταστήσουν με άλλη νέας τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικότερη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη δράση είναι 10.000.000€ *

* Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης