Έργα

Latest

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Γυμναστήριο i-Gym Καβάλα

Η έγκριση του στο πρόγραμμα τον Οκτώβριου του 2013 αποτέλεσε για αυτόν έναυσμα για την μετεγκατάσταση του γυμναστηρίου του.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πλυντήριο Αυτοκινήτων Στ.Μπίκου – Γ.Μπίκος Ο.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Στ.Μπίκου – Γ.Μπίκος Ο.Ε.» , εδρεύει στην πόλη της Ξάνθης στο 2,5 χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης Κομοτηνής και δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο καυσίμων (πρατήριο υγρών καυσίμων) κα

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Εύεργος Α.Ε.

Η εταιρεία Εύεργος Α.Ε. ιδρύθηκε την 12η Σεπτεμβρίου 2002 μετά από σύμπραξη των αρχικών 11 μετόχων, οι οποίοι ήταν όλοι Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Εκπαιδευτήριο ΝQM

Υποβλήθηκε επιχειρηματικό σχέδιο για στη δημιουργία εκπαιδευτικής δομής μέσω παροχής υπηρεσιών εκμάθησης από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Υδραυλικός Στεφανίδης Δημήτρης

Η επιχείρηση του κου Στεφανίδη Δημήτριου εδρεύει στην Ξάνθη, και δραστηριοποιείται στις εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών, στην παροχή υπηρεσιών αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκατασ

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Πετρακόπουλος Δημήτρης

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Πετρακόπουλος Δημήτριος με έδρα τον οικισμό Αίγειρος του Νομού Ροδόπης, ιδρύθηκε στις 31/12/2000 και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών επιχωματώσεων, σταθεροποίησης εδα

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Σ.Μιχ. Βερβεριδης και και Σια Ο.Ε.

 Η Εταιρεία Σ.Μιχ. Βερβεριδης και και Σια Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1973 με έδρα ιδιόκτητο κατάστημα επί της οδού Μακεδονίας 30 στην Κομοτηνή Ροδόπης. Βασικό αντικείμενο της εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Read More

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΙ: Τσολακίδης Νεκτάριος

Η ατομική επιχείρηση του κ.

Read More

Pages