Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 11, 2022 - 14:16
0 comments

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» καθώς στις 22/12/2021 δημοσιεύθηκε η επίσημη πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, προς τον ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου να ορισθεί ως ενδιάμεσος φορέας της δράσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Λογιστών και Φοροτεχνικών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, για την βελτίωση των παροχών των υπηρεσιών τους. 

Η παρούσα δράση έρχεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίζουν την επιχειρηματική κοινότητα, την δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία (COVID-19).

Αρμόδιος για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους δικαιούχους του προγράμματος θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών».