Επιπλέον 46,6 εκ.€ δημόσια δαπάνη στην Περιφέρεια ΑΜΘ για τα Σχέδια Βελτίωσης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 23, 2020 - 14:06
0 comments

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά η αξιοποίηση της δυνατότητας  υπερδέσμευσης για την κατανομή πόρων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 3 αγρότες (64%) που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο Μέτρο.

Η οριστική κατανομή των πόρων ύψους 600 εκ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας: Κατανομή υπερδέσμευσης στο σύνολο των δράσεων

Περιφέρεια

Αρχικός Π.Υ. Πρόσκλησης

Αιτούμενη Δ.Δ.

Κατανομή Υπερδέσμευσης

Νέος Π/Υ

Αν. Μακ. & Θράκης

          28.826.000  

   129.239.815  

46.590.691

     75.416.691  

Αττικής

            9.310.000  

       7.656.843  

-1.653.157

       7.656.843  

Βορείου Αιγαίου

          16.560.000  

     80.480.888  

29.658.452

     46.218.452  

Δυτικής Ελλάδας

          28.289.000  

     70.241.989  

19.465.636

     47.754.636  

Δυτ. Μακεδονίας

          20.947.000  

     73.437.855  

24.355.067

     45.302.067  

Ηπείρου

          16.291.000  

     36.109.521  

9.195.533

     25.486.533  

Θεσσαλίας

          30.883.000  

   104.571.626  

34.190.554

     65.073.554  

Ιονίων Νήσων

            8.414.000  

       4.127.068  

-4.286.932

       4.127.068  

Κεν. Μακεδονίας

          59.530.000  

   250.608.378  

88.657.857

   148.187.857  

Κρήτης

          28.289.000  

     55.070.381  

12.426.209

     40.715.209  

Νοτίου Αιγαίου

            9.669.000  

     15.670.592  

2.784.660

     12.453.660  

Πελοποννήσου

          31.331.000  

     59.172.764  

12.918.213

     44.249.213  

Στερεάς Ελλάδας

          27.661.000  

     48.560.767  

9.697.217

     37.358.217  

Χώρα

316.000.000

934.948.487

284.000.000

600.000.000

Πηγή: taxheaven
 
 
Συνημμένη θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.