Εργαλείο επιλεξιμότητας ΚΑΔ

ΚΑΔ Περιγραφή ΚΑΔ Πρόγραμμα επιδοτήσεων Ημ. Λήξης
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.10.1 Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.10.10 Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.21.1 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.21.10 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.29.1 Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.29.11 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.29.12 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικέλιου ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.29.13 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργίλιου ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"
07.29.14 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων"

Pages