Εργαλείο επιλεξιμότητας ΚΑΔ

ΚΑΔ Περιγραφή ΚΑΔ Πρόγραμμα επιδοτήσεων Ημ. Λήξης
01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.1 Καλλιέργεια σιταριού ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.11 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.12 Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.12.01 Καλλιέργεια μαλακού σιταριού ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.2 Καλλιέργεια αραβόσιτου ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.20 Καλλιέργεια αραβόσιτου ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.20.01 Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016
01.11.3 Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 23/12/2016

Pages