Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παράταση & Επέκταση του πλαισίου στήριξης των επιχειρήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 15, 2020 - 10:16
0 comments

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού.

Όλα τα τμήματα του προσωρινού πλαισίου παρατείνονται για έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021, ενώ το τμήμα για την παροχή στήριξης μέσω ανακεφαλαιοποίησης παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το προσωρινό πλαίσιο έχει στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Σήμερα, παρατείνουμε το προσωρινό πλαίσιο για να καλυφθούν οι συνεχιζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, προστατεύοντας παράλληλα την ενιαία αγορά της ΕΕ. Εισάγουμε επίσης ένα νέο μέτρο που θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες κύκλου εργασιών, συνεισφέροντας στην κάλυψη μέρους των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών τους. Τέλος, εισάγουμε νέες δυνατότητες για έξοδο του κράτους από ανακεφαλαιοποιημένες επιχειρήσεις, με παράλληλη διατήρηση της προηγούμενης συμμετοχής του στις επιχειρήσεις αυτές, και περιορίζοντας τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού

Παράταση του προσωρινού πλαισίου

Το προσωρινό πλαίσιο επρόκειτο αρχικά να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με εξαίρεση τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που μπορούσαν να χορηγηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021. Με τη σημερινή τροποποίηση παρατείνονται, με βάση τα ισχύοντα κατώτατα όρια, οι διατάξεις του προσωρινού πλαισίου για επιπλέον έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021, εκτός από τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης, τα οποία παρατείνονται για τρεις μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχει παρουσιαστεί η ανάγκη ούτε έχει αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι στιγμής η ικανότητα χρήσης του προσωρινού πλαισίου, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Πριν από τις 30 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή θα επανεξετάσει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη περαιτέρω παράτασης ή προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου.

Στήριξη για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων

Η σημερινή τροποποίηση εισάγει επίσης ένα νέο μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Η στήριξη θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση. Η στήριξη των επιχειρήσεων αυτών μέσω της συνεισφοράς στην κάλυψη μέρους των εξόδων τους σε προσωρινή βάση αποσκοπεί στην πρόληψη της επιδείνωσης του κεφαλαίου τους, στη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στην παροχή σε αυτές ενός ισχυρού εφαλτηρίου για την ανάκαμψή τους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα για πιο στοχευμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα την χρειάζονται.

Έξοδος του κράτους από πρώην κρατικές επιχειρήσεις

Η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τους όρους για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου, ιδίως για την έξοδο του κράτους από την ανακεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων στις οποίες ήταν υφιστάμενος μέτοχος πριν από την ανακεφαλαιοποίηση. Η τροποποίηση επιτρέπει στο κράτος να αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω επιχειρήσεων μέσω ανεξάρτητης αποτίμησης, αποκαθιστώντας παράλληλα τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και διατηρώντας τις διασφαλίσεις για τη διαφύλαξη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Παράταση της προσωρινής διαγραφής όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων

Τέλος, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη γενική έλλειψη επαρκούς ιδιωτικής ικανότητας για κάλυψη όλων των οικονομικά δικαιολογημένων κινδύνων για τις εξαγωγές σε χώρες από τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, η τροποποίηση προβλέπει παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021 της προσωρινής διαγραφής όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων.

Πηγή: epixeiro.gr