Δ.ΥΠ.Α: Εκπαίδευση και νέες θέσεις εργασίας για 10.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 23, 2024 - 14:08
0 comments
Την Δευτέρα 22/1 ξεκίνησαν οι υποβολές ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη νέα δράση της Δ.ΥΠ.Α με τίτλο: “Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών“.

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός της δράσης, είναι η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και αντίστοιχα η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους. 

Ποσοστό επιχορήγησης

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022€ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60€ μηνιαία (4.906€ συνολικά). 
 
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση), η επιχορήγηση ανέρχεται:
  • στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη άνεργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση,
  • έως 1.000€ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800€ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών.

Τέλος, η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι της δράσης, είναι:
  • οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας 
  • και οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών.

Διάρκεια Κατάρτισης και απασχόλησης 

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες

Τρόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω του gov.gr στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., επιλέγοντας το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και προσδιορίζοντας τις θέσεις, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. 
 
Στην συνέχεια, η Δ.ΥΠ.Α επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και υποδεικνύει τους υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης. 
 
Έπειτα, η επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων ποιός είναι ο κατάλληλος υποψήφιος που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης, που θα εξεταστεί στις εξετάσεις πιστοποίησης, και έπειτα θα προσληφθεί από την επιχείρηση.
 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο. 

Αρχεία: