Αλέξανδρος Τσολακίδης

enateam's picture

Σύμβουλος Ανάπτυξης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

MSc in Accounting and Audit, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Ονομάζομαι Αλέξανδρος και εργάζομαι στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης 8 μήνες. Κύρια εργασία μου στην εταιρεία είναι η ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Επίσης ασχολούμε με την εκπόνηση business plans και μελετών βιωσιμότητας. Πρόσφατα έχω ενταχθεί και στην ομάδα διαχείρισης έργων του Δημόσιου Τομέα.

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στην εργασία μου είναι το ομαδικό κλίμα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της enateam. Χαρακτηριστικό γνώρισμα που κάνει την εταιρεία αυτή ξεχωριστή από τις υπόλοιπες, είναι το όραμα και οι στόχοι που έχουν θέσει οι εταίροι της κ. Αμοιράς Σταύρος και κύριος Μπαρδακίδης Δημήτρης. 

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των φοιτητικών μου υποχρεώσεων στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι κυρίως με την μελέτη που απαιτείται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθώ. Επίσης όταν βρίσκομαι εκτός δουλειάς, μου αρέσει να συμμετέχω σε events επιχειρηματικότητας σχετικά με την καινοτομία, τον τουρισμό, τις νεοφυείς επιχειρήσεις κλπ.

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης αποτελούν σημαντικό οδηγό για την βιώσιμη ανάπτυξη αυτής. Το ότι μια επιχείρηση είναι κερδοφόρα δεν την καθιστά αυτόματα και βιώσιμη. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους να προχωρούν σε αξιολόγηση της βιωσιμότητας τους και στην εκπόνηση ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου, τουλάχιστον 10 ετίας, με επώτερο σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη τους μακροπρόθεσμα!

#enamember
Tuesday, November 6, 2018