Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» για την ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» για την ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων

September 30, 2016 - 15:32
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, September 29, 2016
Ημ. Λήξης: 
Friday, November 4, 2016

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» σχεδιάστηκε για να δώσει μια μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε μέσα από την εξέλιξη τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες. Όραμα του ΟΠΑΠ είναι να δώσει νέα πνοή στην ελληνική αγορά και κατ’επέκταση να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο ΟΠΑΠ συνεργάζεται με τον διεθνή μη-κυβερνητικό οργανισμό Endeavor. Η Endeavor στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσω ενός ασυναγώνιστου δικτύου κορυφαίων επαγγελματιών. Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις με τη βοήθεια της Endeavor έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

Οι αναπτυσσόμενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σπουδαιότατο ρόλο στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας μας. Η ανάπτυξη και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε μια εποχή που το πρόβλημα της ανεργίας είναι αρκετά οξυμένο. Επιπλέον αποτελούν το κλειδί για την αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και σημαντικό μοχλό καινοτομίας για την ελληνική αγορά. Το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενισχύει περαιτέρω την λειτουργία τους ακολουθώντας το μοντέλο: Ενίσχυση Επιχειρήσεων- Ανάπτυξη-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – Νέα πνοή στην ελληνική αγορά.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Οι συγκεκριμένοι άξονες στους οποίους θα παρέχει υποστήριξη το πρόγραμμα είναι οι εξής:

mentorsΣτρατηγική Καθοδήγηση
Η ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ δίνει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα προβλήματα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους με ένα δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πετυχημένα την επιχείρησή τους δημιουργώντας έτσι υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία.
Αυτοί οι έμπειροι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα προσφέρουν καθοδήγηση σε βασικούς άξονες δράσης κάθε επιχείρησης, όπως η στρατηγική, οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, το Marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων και συναντήσεων.
financeΠρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό

 

Μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ», οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και, σε συνεργασία με κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα, θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού.

globeΠροοπτικές σε διεθνείς αγορές

 

Μέσα από την επαφή τους με έμπειρα στελέχη της αγοράς, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για διεθνή επέκταση, θα ενημερωθούν πλήρως για τις αγορές που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς τους.

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με βάση μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο στην επιχείρηση όσο και στον ίδιο τον επιχειρηματία. Πιο αναλυτικά:

Α. Επιχείρηση


 businessΚλάδος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τουρισμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.
sizeΜέγεθος
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και μέχρι 250 εργαζόμενους.
ideasΚαινοτομία & επιχειρηματικό μοντέλο
Με τον όρο καινοτομία, εννοούμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που προσφέρουν καινοτόμα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία έχουν τη δυναμική να αναδιαμορφώσουν τον κλάδο τους στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό τους. Το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης.
progressΠροοπτική ανάπτυξης
Η προοπτική μεγέθυνσης της επιχείρησης σε κύκλο εργασιών και αριθμό απασχολούμενων αξιολογείται βάσει της μέχρι σήμερα πορείας της επιχείρησης, του μεγέθους αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, του ανταγωνισμού της, της δυνατότητας επέκτασης στο εξωτερικό καθώς και του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που έχει η επιχείρηση στην απασχόληση, το οποίο προκύπτει από τις έμμεσες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην περιοχή που δραστηριοποιείται και στη χώρα συνολικά.

Β. Επιχειρηματίας


Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει όραμα, ενέργεια, πάθος, εμπειρία και επιμονή για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Είναι, επίσης, σημαντικό να είναι αφοσιωμένος στην επιχείρησή του, να έχει χτίσει μια καλή ομάδα, να επιδεικνύει αναμφισβήτητη ακεραιότητα και επαγγελματική ηθική και να είναι δεκτικός σε συμβουλές. Πρέπει να αποτελεί πρότυπο και πηγή έμπνευσης και να συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα στάδια:

submissionΥποβολή αίτησης
Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο somethingbetter.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει ένα(1) μήνα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου [ώρα έναρξης- 9:00 το πρωί], έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].
evaluationΑρχική αξιολόγηση
Εξουσιοδοτημένη ομάδα της Endeavor Greece, αποτελούμενη από αξιόπιστα στελέχη με μακρά εμπειρία στην διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών θα αξιολογήσει το σύνολο των υποψηφιοτήτων, σε μια σειρά ποσοτικών κριτηρίων επιλογής που θα συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής.
interviewΣυνέντευξη
Οι επιχειρήσεις που θα πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμετάσχουν στην φάση της συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, ειδική επιτροπή, που θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Endeavor Greece, κορυφαίους επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και εκπροσώπους του ΟΠΑΠ, θα αξιολογήσει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες σε θέματα όπως:

 

• επιχειρηματική στρατηγική

• καινοτομία

• δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται

• επιχειρηματικό μοντέλο

• ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών.

qualifiedΤελική επιλογή
Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και τη σύνθεση τόσο του αποτελέσματος της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής αξιολόγησης, θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων. H Επιτροπή του προγράμματος θα μελετήσει τις επικρατέστερες συμμετοχές καθώς και τα αποτελέσματα τους στα ποσοτικά και ποιοτικά πεδία ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή όσων επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της φάσης τελικής επιλογής και διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια της διαδικασίας, όλες οι εταιρείες που θα περάσουν από το στάδιο της συνέντευξης, θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα τους καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει ένα (1) μήνα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου [ώρα έναρξης- 9:00 το πρωί], έως την Παρασκεύη 4 Νοεμβρίου [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ]. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Endeavor Greece στο τηλέφωνο 210 3624812 (Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 19:00) ή να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Για υποβολή της αίτησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://somethingbetter.opap.gr/el/businessgrowthform