Παράθυρο για προκαταβολές ενισχύσεων από 16 Οκτωβρίου από την Κομισιόν

Time to read
less than
1 minute
Read so far

August 29, 2016 - 12:31
0 comments
Τη δυνατότητα να δοθούν προκαταβολές έως ποσοστού 70% για τις άμεσες ενισχύσεις από τις 16 Οκτωβρίου 2016 και 85% για τις στρεμματικές ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, δίνει συμφωνία που επετεύχθη την Παρασκευή 26 Αυγούστου σε συνάντηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν από την Κομισιόν κατά την παρουσίαση για τις λεπτομέρειες των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των γεωργών με το ποσό των 500.000.000 ευρώ που είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα 18/7 στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.
 
Τα βασικά στοιχεία αυτού του πακέτου είναι:
- Οικονομική βοήθεια 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν υπό την μορφή κινήτρων για την μείωση της παραγωγής γάλακτος.
- 350 εκατ., τα οποία θα διατεθούν στα κράτη – μέλη ως κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις με το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα να αντιστοιχεί σε 1.683.910 ευρώ, με στόχο να στηριχθούν ιδιαίτερα οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες που ασχολούνται με ενέργειες που συμβάλλουν η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη σταθεροποίηση της αγοράς.
 
Πλέον αναμένεται η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριών κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (για το πακέτο βοήθειας των 50.000.000 ευρώ, για τα 150.000.000 ευρώ που αφορούν το σύστημα μείωσης της παραγωγής γάλακτος και την επέκταση της δημόσιας παρέμβασης για το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη - ΑΓΣ) και τεσσάρων κανονισμών τεχνικής εφαρμογής για τα κράτη μέλη, σχετικά με την εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη, τις υψηλότερες προκαταβολές ενισχύσεων της ΚΑΠ, την 6μηνη παράταση της κινητοποίησης του άρθρου 222 για τον προγραμματισμό της παραγωγής γάλακτος, και την επέκταση της ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ΑΓΣ.