Ξεμπλοκάρουν βιολογικά, αυτόχθονες και τεύτλα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ξεμπλοκάρουν βιολογικά, αυτόχθονες και τεύτλα

August 30, 2016 - 11:48
0 comments
Ταµείο πάνε αρχής γενοµένης από την ∆ευτέρα 29 Αυγούστου και τις επόµενες ηµέρες κατά κύµατα, δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας, αυτόχθονων φυλών και ολοκληρωµένης τεύτλων παλιότερων ετών (2013 και 2014), σύµφωνα µε όσα τουλάχιστον υποστηρίζει µιλώντας στην Agrenda, ο αντιπρόεδρος του οργανισµού πληρωµών, Γιώργος Κέντρος.
Παρότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, η πορεία διεκπεραίωσης των πληρωµών, θα εξαρτηθεί από τη ροή, µε την οποία θα στέλνουν οι κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας, στον οργανισµό τις λίστες µε τους δικαιούχους.
 
Οι τελευταίες πληροφορίες ήθελαν, από την Παρασκευή κιόλας ορισµένες ∆ΑΟΚ, να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία, γεγονός που «προµηνύει έναρξη πληρωµών από ∆ευτέρα», εκτιµά ο αντιπρόεδρος του οργανισµού.
 
Μετά από αυτές, πιθανότατα εντός της εβδομάδας, σε σειρά µπαίνουν πληρωµές για βιολογική γεωργία, νιτρικά για τα έτη 2013, 2014 και κάποιες εκκρεµότητες από το 2012. 
 
Στόχος των επιτελών του οργανισµού, όπως σηµειώνουν, είναι να προχωρήσουν οι προαναφερθείσες πληρωµές ως τις 15 Οκτωβρίου.
 
Θανάσης Ζαννιάς: Πρώτα επανεκτιµήσεις 2015, µετά πληρωµές για ζηµιές του 2016
Να καθαρίσει όποιες εκκρεµότητες έχουν αποµείνει για ζηµιές που έγιναν σε καλλιέργειες µέσα στο 2015 επιχειρεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες ο ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε όσα είπε ο αντιπρόεδρος του οργανισµού στην Agrenda, θα τρέξουν αποπληρωµές αποζηµιώσεων και µέσα στον Σεπτέµβριο. 
 
Συγκεκριµένα, το ποσό που θα δοθεί αναµένεται να φθάσει τα 1,2 εκατ. ευρώ και θ’ αφορά επανεκτιµήσεις ζηµιών, που έγιναν µέσα στο 2015, ενώ ως πιθανότερες ηµεροµηνίες πληρωµής φαντάζουν οι ηµέρες κοντά στις 15 Σεπτεµβρίου.
 
Για τις ζηµιές που έγιναν το 2016 στον οργανισµό φιλοδοξούν ν’ αρχίσουν ν’ αποζηµιώνουν αρκετά πριν µπει το νέο έτος, όπως λένε. Ως προς τούτο απάντησε στην βουλή σε ερώτηση 12 βουλευτών της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάρκος Μπόλαρης.
 
«Όσον  αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν κατά το έτος 2015 από διάφορους φυσικούς κινδύνους σε διάφορες καλλιέργειες όλης της επικράτειας, ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει εντός του 2016, στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας, το ποσό των 117.000.000 ευρώ περίπου. Ως εκ τούτου έχει δοθεί το µεγαλύτερο µέρος των αποζηµιώσεων στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν καταβάλλει εµπρόθεσµα τις εισφορές τους στον Οργανισµό», σηµειώνει σε γραπτή του απάντηση, που δηµοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα η Agrenda.
 
«Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν το 2016 σε διάφορες καλλιέργειες (κυρίως δενδρώδεις αλλά και κηπευτικά κ.λπ.), σε όλη την χώρα (κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Έβρος κ.λπ.), κυρίως από παγετούς, πληµµύρες και χαλαζοπτώσεις, σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις για τις τελευταίες αναγγελίες, Το έργο των εκτιµήσεων έχει αρχίσει. Στην συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων. Οµοίως για το ζωικό κεφάλαιο έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητες καταγραφές.
 
Ως γνωστόν βασική προϋπόθεση καταβολής αποζηµιώσεων εκ µέρους του ΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς για τις ζηµιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες τους από διάφορα καιρικά φαινόµενα, είναι οι τελευταίοι να είναι ασφαλισµένοι στον ΕΛΓΑ. ∆ηλαδή ο παραγωγός πρέπει: α) να υποβάλλει κάθε έτος τη δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής στους πιστοποιηµένους φορείς των περιοχών του, που έχουν αναλάβει το έργο, εντός των προβλεπόµενων ηµεροµηνιών, σύµφωνα µε την σχετική ΚΥΑ και
 
β) να καταβάλλει το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ, το οποίο απορρέει από τη δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής», καταλήγει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάρκος Μπόλαρης.
 
Πηγή: agronews.gr