Νικόλαος Χαραλαμπογιάννης

enateam's picture

Σύμβουλος Ανάπτυξης, Υπεύθυνος επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακού Νόμου

Τομέας Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: MSC in Food Science and Microbiology, University of Strathglyde in Glasgow

Είμαι ο Νίκος και εργάζομαι στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης από το 2007 μέχρι σήμερα. Πριν από αυτό, εργαζόμουν ως γεωτεχνικός.

Κύρια ασχολία μου στην ena είναι η διεκπεραίωση επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού νόμου. Επίσης, είμαι υπεύθυνος τήρησης του ISO 9001. Δευτερευόντως, διεκπεραιώνω υποθέσεις της εταιρείας και σε άλλους τομείς ενώ παλαιότερα υπήρξα και υπεύθυνος πρωτογενούς τομέα. Στη δουλειά μου, μου αρέσει το ότι συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις να προκύψει κάτι δημιουργικό και νέο από μια υφιστάμενη υπηρεσία. Επίσης απολαμβάνω το καλό εταιρικό κλίμα.

Όταν δεν είμαι στο γραφείο περνάω χρόνο με την οικογένεια μου, διαβάζω και φροντίζω ένα μικρό αμπέλι που διατηρώ. Όταν προλαβαίνω, με ξεκουράζει πολύ πνευματικά το να κάνω βόλτες στο βουνό.

Η συμβουλή του Νίκου:

Οι επενδυτές πρέπει να βλέπουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα ως εργαλεία και όχι ως αυτοσκοπό ή προσδοκώμενο κέρδος γιατί διαφορετικά θα αποτύχουν στους στόχους που έχουν θέσει. 

#enamember