Απόφαση Ένταξης για Υφιστάμενες Eπιχειρήσεις της ΑΜΘ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

May 31, 2021 - 10:16
0 comments
Δημοσιεύτηκε η ένταξη πράξεων στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης,129 πράξεις εντάχθηκαν στη Δράση με τη συνολική Δημόσια Δαπάνη σε όλη την Περιφέρεια να ανέρχεται στα 31.934.537,32€.

100% επιτυχία για τις υποβολές της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης καθώς τόσο οι 5 προτάσεις που υπέβαλλε για λογαριασμό πελατών της όσο και η δική της πρόταση εγκρίθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 3.731.741,62 € και δημόσια δαπάνη 1.969.475,84 €.

Δείτε στα συνημμένα τη σχετική απόφαση ένταξης.