ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Επενδυτικών σχεδίων με τίτλο "Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 14, 2020 - 11:50
0 comments

Σύμφωνα με την Απόφαση, υπ. αριθμ. 1828 στις 10/04/2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η καταλητκική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 14η/07/2020.