Prev article
Next article

100% επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

100% επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων

April 15, 2020 - 14:19
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, April 15, 2020
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, June 30, 2020

 

Ταυτότητα Δράσης

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που πλήττονται από την πανδημία του COVID 19, μέσω της κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων τους για περίοδο τριών (3) μηνών.

Δικαιούχοι Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή & υπόσταση, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις υπαγωγής.

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

  1. Να δραστηριοποιούνται έως και την 19η/03/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της ανωτέρω Δράσης.
  2. Να περιλαμβάνονται στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
  3. Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής (άρθρο 1, παράγραφος 40, ν.4488/2017).
  4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η/12/2019.
  5. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης & ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  6. Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η/12/2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 19η/03/2020.
  7. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για την μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η Δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν.128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα οι μορφές των δανείων που δύναται να ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης της παρούσας Δράσης είναι οι εξής:

  1. Επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης
  2. Ομολογιακά δάνεια
  3. Συμβάσεις Πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιημένων δανείων & πιστώσεων καθώς και των δανείων & πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης.

Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει κατά την 31η/12/2019 να ήταν ενήμερα. Τονίζεται ότι η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς δεν επιδοτείται η κατηγορία των κοινοπρακτικών δανείων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης ανέρχεται σε 750 εκ. ευρώ και το συνολικό ποσό της Δημόσιας αυτής χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν δύναται να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύναται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσα για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων, πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19, υποβάλλονται μέσα στο προβλεπόμενο ημερολογιακό διάστημα:

Από 15/04/2020 και ώρα 12.00 και έως την 30.06.2020 και ώρα 17.00