Τα 8 ανοικτά προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Τα 8 ανοικτά προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ

0 comments
8 προγράμματα του ΟΑΕΔ για 42.600 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 440.293.000€ είναι ανοιχτά αυτό το διάστημα με επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό μέχρι και 100%. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η άμεση τόνωση της απασχόλησης στη χώρα μας. 

Πιο συγκεκριμένα:

1. Επιταγές Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας

Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 9.200 επιδοτούμενων ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για 12 μήνες, με συνολική μηνιαία επιδότηση μέχρι 830€ (80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 71.293.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΟΑΕΔ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα

2. Μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών 

Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 8.500 ανέργων 55-67 ετών από όλη τη χώρα σε ΝΠΔΔ, Δήμους, Περιφέρειες και επιχειρήσεις ΟΤΑ. Οι δικαιούχοι άνεργοι μπορούν να απασχοληθούν στους εν λόγω φορείς για διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες), ενώ η μηνιαία επιδότηση τους μπορεί να φτάσει έως 750€ (75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 150.000.000€ και χρηματοδοτείται από κεφάλαια του ΟΑΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα και τη διαδικασία για την ένταξη σας στο πρόγραμμα

3. Ανέργων 30+ ετών στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Το πρόγραμμα αφορά 7.000 θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας μας (ΑΜΘ, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας & Κεντρικής Μακεδονίας) ) με διάρκεια 12 μήνες και μηνιαία επιδότηση που κυμαίνεται από 473€ (άνεργοι εως 49 ετών) έως 710€. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 44.000.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ. 

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα  και πώς μπορείτε να ενταχθείτε. 

4. Ανέργων 18-29 ετών Απόκτησης Εμπειρίας στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 5.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Ψηφιακό Μάρκετινγκ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες και η επιδότηση καλύπτει το 100% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τον απασχολούμενο (558€). Ο συνολικός προϋπολογισμός των 16.5000.000 χρηματοδοτείται από κεφάλαια του ΕΣΠΑ. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα και τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι τις 19 Απριλίου. 

5. Ανέργων Πτυχιούχων έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης

Το πρόγραμμα αφορά 5.200 νέες θέσεις εργασίας  για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και έχει διάρκεια 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαίως και το σύνολο του προϋπολογισμού (78.500.000 €) χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα. 

6. Πτυχιούχων 22-29 ετών

Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 3.500 πτυχιούχων 22 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για περίοδο 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ για κάθε μήνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 27.000.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΟΑΕΔ. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και πώς θα ενταχθείτε σε αυτό. 

7. Ανέργων 18-30 ετών στις Περιφέρειες ΑΜΘ, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 3.000 ανέργων 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα για 7 μήνες και με 100% επιδότηση του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 925€ . Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται στα 20.000.000€ και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. 

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα, διαβάστε τις βασικές πληροφορίες ή κάντε την αίτηση σας

8. Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές και δη€ μόσιες επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες. Η μηνιαία επιδότηση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους φτάνει το 90% και μέχρι 800€. Ο ΟΑΕΔ χρηματοδοτεί αυτή τη δράση μεε προϋπολογισμό ύψους 33.000.000€. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα. 

 

* Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.