504 εκατ.€ μοιράζονται σε πληγείσες ΜΜΕ σε διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 29, 2020 - 14:59
0 comments

Ανακούφιση σε πληγείσες από την πανδημία του COVID-19 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πρόκειται να προσφέρουν οι ενισχύσεις που μοιράζονται από έναν αριθμό Περιφερειών της Ελλάδας αυτή την περίοδο, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Η επιχορήγηση μάλιστα που θα λάβουν οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι μη επιστρεπτέα, υπολογίζεται ως ποσοστό των δαπανών τους το 2019 και αναμένεται να καλύψει την έλλειψη ρευστότητας που παρουσιάζουν λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο αυτοί διανέμονται:

45 εκατομμύρια € στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες. 

40 εκατομ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€.

Υποβολές αιτήσεων έως 11/11/2020 μετά από σχετική παράταση. 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες. 

25 εκατομμύρια € στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα

Από 14/10/2020 έως 23/11/2020  η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά  τους όρους και τις προϋποθέσεις.  

30 εκατομμύρια € στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός διανέμεται στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:

 • Δικαιούχοι κατηγορίας Α (Δευτερογενής Τομέας & Χονδρικό Εμπόριο) : 10% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Δικαιούχοι κατηγορίας Β (Τριτογενής Τομέας, Τουρισμός, Υπηρεσίες , Εστίαση): 40% του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • Δικαιούχοι κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας - Εμπόριο): 50% του συνολικού προϋπολογισμού

* Αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε κάποια κατηγορία δεν εξαντληθεί, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις άλλες δύο κατηγορίες. 

Υποβολές αιτήσεων μέχρι 23/11/2020. 

Διαβάστε το κείμενο της πρόσκλησης. 

14 εκατ. € στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 30.000€.

Υποβολές αιτήσεων έως 6/11/2020 μετά από σχετική παράταση. 

Διαβάστε περισσότερα. 

10 εκατομμύρια € στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Υποβολές αιτήσεων από 13/10/2020 έως 3/11/2020.

Διαβάστε την πρόσκληση για περισσότερες λεπτομέρειες.

30 εκατ. €  στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 15.000€.

Υποβολές αιτήσεων μετά από σχετική παράταση έως 19/11/2020.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε το κείμενο της πρόσκλησης.

200 εκατ. € στην Περιφέρεια Αττικής

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα

Υποβολές αιτήσεων έως τις 20/11/2020.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες. 

50 εκατ. € στην Περιφέρεια Κρήτης

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 3.000€ και μέγιστο τα 40.000€.

Υποβολές αιτήσεων μετά από σχετική παράταση έως τις 27/11/2020.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες.

30 εκατ. € από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Υποβολές αιτήσεων μετά από σχετική παράταση έως 18/11/2020.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες. 

30 εκατ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Υποβολές αιτήσεων έως 4/11/20

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι για επιπλέον 10 εκατ. €  συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού έχουν αιτηθεί πληγείσες ΜΜΕ στα πλαίσια αντίστοιχης πρόσκλησης που "κλείνει" σήμερα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Πηγή: espa.gr