ΠΑΑ 2014-2020: "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων" (2η πρόσκληση)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020: "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων" (2η πρόσκληση)

April 08, 2019 - 09:42
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, April 24, 2019
Ημ. Λήξης: 
Monday, May 13, 2019

Στόχοι

Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 είναι όλη η Χώρα. 

Δημόσια Δαπάνη 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια Ευρώ (6.000.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων 

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών.

Ύψος ενίσχυσης  

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

Όπου, ισχύουν οι παρακάτω ισοδυναμίες: Ένα (1) βοοειδές ηλικίας έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών = 0,6 ΜΖΚ Ένα (1) βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών = 1 ΜΖΚ Ένα (1) προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του ενός (1) έτους = 0,15 ΜΖΚ Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ Ένα μόνοπλο άνω των έξι (6) μηνών = 1 ΜΖΚ

Διάστημα υποβολών

Από Τετάρτη 24/04/2019 μέχρι Δευτέρα 13/05/2019.

*Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης στα συνημμένα αρχεία.

Tags: