«Φρένο» στη βασική ενίσχυση έως το 2030

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 17, 2020 - 13:44
0 comments

Σύμφωνα με την ατζέντα του Γερμανικού Υπουργείου Γεωργίας θέτονται νέες πολιτικές γραμμές για την ολοκληρωτική εγκατάλειψη της Ενιαίας Ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση όλων των χρηµάτων στον Β’ Πυλώνα. 

Η έκθεση «Σχεδιάζοντας µια αποτελεσµατική γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική για το κλίµα στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2020» της γνωµοδοτικής επιστηµονικής επιτροπής (WBAE) του γερµανικού υπουργείου που δηµοσιεύτηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο, αναφέρει συγκεκριµένα ότι όποιο κράτος-µέλος θέλει να συνεχίσει να δίνει βασική ενίσχυση, αυτή θα γίνεται µόνο µε εθνικά κονδύλια, ώστε οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν στους φορολογούµενούς τους για την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων.

Το παραπάνω report έχει ιδιαίτερη σηµασία για το µέλλον της ΚΑΠ και δίνει οδηγίες για το «λόµπινγκ» που οφείλει να ακολουθήσει η Γερµανία ώστε να απολαµβάνει περισσότερα προνόµια, εφόσον καταφέρει παράλληλα να περάσει πρόταση για αλλαγή στον διαµοιρασµό των κονδυλίων για τη γεωργία µεταξύ των κρατών-µελών βάσει υπεραξίας και όχι «ιστορικότητας».

Επιπλέον η WBΑE προωθεί την είσοδο της αγροτικής οικονοµίας στο εµπόριο των ρύπων µέσω της ΚΑΠ και διαγωνιστικών διαδικασιών ανάµεσα σε κράτη-µέλη, υποστηρίζει την επέκταση των «οικοσυστηµάτων», ώστε στο τέλος της δεκαετίας να καταλαµβάνουν ολόκληρο τον Πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων και ζητά αλλαγές στους ορισµούς των επιλέξιµων εκτάσεων. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Πηγή: agronews.gr

Tags: