Τρόποι Ρύθμισης Οφειλών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

August 28, 2019 - 19:01
0 comments

Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, έχει επηρεάσει αρνητικά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Η ελληνική οικονομία έχει διέλθει από μία μακρά και έντονη περίοδο οικονονομικής ύφεσης με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αναζητούν αδιέξοδο τόσο μέσω της αναδιάρθρωσης των οφειλών τους όσο και μέσω της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων τους.

Η πτώση των ετήσιων εισοδημάτων οδήγησε κατά κύριο λόγο χιλιάδες οφειλέτες σε αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους και μη υποχρεώσεων. Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και επιχείρησεις, εν μέσω της προαναφερόμενης κρίσης και αντιμετωπίζοντας ισχυρές πιέσεις έθεσαν προτεραιότητες με σκοπό την διασφάλιση της κάλυψης των βασικών τους αναγκών αλλά και της βιώσιμης λειτουργίας των επιχειρήσεων τους αντίστοιχα.

Στη χώρα μας είναι σε ισχύ ένα διευρυμένο νομοθετικό πλαίσιο, βάση του οποίου κάθε οφειλέτης είτε αφορά φυσικό είτε νομικό πρόσωπο μπορεί να διευθετήσει τις μη εξυπηρετούμενες οφειλές του προς το σύνολο των πιστωτών του.

Κάθε οφειλέτης δύναται να επιλέξει αν θα ακολουθήσει την δικαστική ή την εξωδικαστική δίοδο ρύθμισης των οφειλών του. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α. Δικαστική Ρύθμιση Οφειλών

Η δικαστική ρύθμιση οφειλών επιτυγχάνεται μέσω του Ν.3869/10. Ο αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη (Νόμος Σταθάκη) προσφέρει ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την δικαστική ρύθμιση οφειλών λαμβάνοντας υπόψην την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών που αποδεδειγμένα βρίσκοται σε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων τους.

Β. Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

Η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών αποτελεί τον πιο επιθυμητό τρόπο ρύθμισης οφειλών τόσο από την πλευρά των οφειλετών όσο και από την πλευρά των πιστωτών. Πιο συνηθισμένοι τύποι εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών είναι οι εξής:

  • Νόμος 4611/2019 - Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
  • Νόμος 4224/2013 - Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
  • Ελεύθερη Διαπραγμάτευση
  • Διαμεσολάβηση

Για τα νομικά πρόσωπα, τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για του αγρότες ειδικού καθεστώτος, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που προέρχονται από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας μέσω του νόμου 4469/2017 - Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμσης Οφειλών. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, αποτελεί το πιο σύγχρονο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών προς το σύνολο των πιστωτών (Τράπεζες, Ασφαλιστικοί Φορείς, Εφορία κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης κατέχοντας άριστη γνώση των ανωτέρω νομοθετικών πλαισίων και έχοντας συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση οφειλών τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων, αναλαμβάνει με επαγγελματισμό και συνέπεια την διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων σας, λαμβάνοντας υπόψην τις ανάγκες σας.

Ενημερωθείτε σήμερα στο τηλέφωνο 25410 83370 .